Oasen skole Birkelid
Postadresse:
Postboks 15
4684 Brennåsen


Besøksadresse:
Birkenesveien 62, Brennåsen


Telefon: 38 18 30 60
e-post: birkelid@oasen.skole.no
Org.nr: 989 099 736


Ansatte – Oasen skole Birkelid

Hallstein Lavik
Adjunkt
Hanna Puntervold Larsen
Miljøarbeider (I permisjon)
Mobil: 907 18 404
Hedda Johanne Daling
Lektor
Heidi Øksendal Natvig
Miljøarbeider/Sosiallærer
Helene Sofie Vikse-Fanebust
Miljøarbeider
Helge Moi
Adjunkt
Kontaktlærer 10. trinn