Oasen skole Birkelid
Postadresse:
Postboks 15
4684 Brennåsen


Besøksadresse:
Birkenesveien 62, Brennåsen


Telefon: 38 18 30 60
e-post: birkelid@oasen.skole.no
Org.nr: 989 099 736


Ansatte – Oasen skole Birkelid

Kari Solvang
Skolesekretær
Mobil: 950 87 890
Kari Grindland
Kontaktlærer innføringsklassen
Karin Møll Abrahamsen
Miljøarbeider
Karoline Suvatne Arnesen
Kontaktlærer 6. trinn
Katrine Rodal Johnsen
Miljøarbeider / SFO-medarbeider
Knut Erik Hansen
Miljøarbeider
Mobil: 916 04 833
Kristine Vasland Shan
Lærer