Oasen skole Birkelid
Postadresse:
Postboks 15
4684 Brennåsen


Besøksadresse:
Birkenesveien 62, Brennåsen


Telefon: 38 18 30 60
e-post: birkelid@oasen.skole.no
Org.nr: 989 099 736


Ansatte – Oasen skole Birkelid

Siv Linda Vikse Jonasen
Avdelingsleder ungdomsskolen/Sosiallærer
Mobil: 90739798
Silje Evenstad
Miljøarbeider - SFO leder (vikar)
Silje Vinsevik Smidsrød
Lærer
Simen Borøy
Miljøarbeider / SFO-medarbeider
Siri Telstø Skeie
Adjunkt
Kontaktlærer 10. trinn
Siri Sødahl
Kontaktlærer 8. trinn
Sissel Andrea Tveiten
Lærer
Siv Skotte
Adjunkt
Lærer
Siw Hege Eikaas
Adjunkt
Stina Suvatne Arnesen
Miljøarbeider/ Skolebibliotekar
Stine Andersen
Miljøarbeider
Susanne Mollestad Avila
Lektor (I permisjon)
Sveinung Sødal
Miljøarbeider