Ansatte – Oasen skole Mandal

Tone Haugdal

Rektor
Mobil: 976 71 326

Tore Neerland

Inspektør
Mobil: 993 15 856

Anette Solheim Haugen

Skolesekretær og assistent
Mobil: 941 59 902

Astrid Askeland

Faglærer / assistent

Daniel Kolltveit

Faglærer

Helene Helgestad

Faglærer / assistent

Ingfrid Kleveland

Fagarbeider

Irlin Glomsaker

Assistent

Jon Øyvind Stokkeland

Assistent

Kristin Turøy Uleberg

Faglærer

May-Britt Omland

Kontaktlærer 1. trinn

Tone Emilie Askeland

Faglærer

Samuel Haraldsson Nilsen

Kontaktlærer 8. klasse

Maria Osestad-Røvik

Kontaktlærer 2. - 3. klasse

Inger Marie Lohne

Faglærer

Helle Emilie Osestad

SFOmedarbeider

Elisabeth Kristoffersen

Kontaktlærer 7. klasse

Cathrine Loland

Kontaktlærer 4. klasse

Arne Svindland

Kontaktlærer 9. klasse

Monica Vatnedal Glesne

Faglærer / S-ped koordinator

Oda Kleveland

Assistent

Oksana Genesse

Faglærer

Selina Jensen

Assistent

Torill Kjær

Assistent

Øystein Thorsheim

Faglærer