Ansatte – Oasen skole Mandal

Tore Neerland

Rektor
Mobil: 993 15 856

Anette Solheim Haugen

Skolesekretær og miljøarbeider
Mobil: 941 59 902

Astrid Askeland

Miljøarbeider

Bjørn Fredrik Røinås

Miljøarbeider / SFO-medarbeider

Cathrine Loland

Kontaktlærer 1.-2. trinn

Elisabeth Øgaard Arnesen

Lærer

Grete H. Lia

Lærer

Gro Sødal

Kontaktlærer 3.-4. trinn

Hanne-Mari Nordstrand

Lærer

Hanne Eilertsen Bergem

Kontaktlærer 5. trinn

Inger Lise Bjørkelid

Miljøarbeider - SFO leder
Mobil: 938 35 597

Inger Marie Lohne

Lærer

Ingfrid Kleveland

Miljøarbeider

Irlin Glomsaker

Miljøarbeider

Jan Erik Tallaksen

Lærer

Jan Sverre Kjøstvedt

Miljøarbeider

Jarle Askeland

Vaktmester

Jon Øyvind Stokkeland

I permisjon

Karen Bakken

Lærer

Kateryna Tachynskan

Miljøarbeider

Kathrine Andersen

I permisjon

Marianne Frigstad Bondevik

Lærer

Maria Osestad-Røvik

I permisjon

Martine Bentsen Nygård

Kontaktlærer 6.-7. trinn

Oda Kleveland

Miljøarbeider

Odd Vegard Nygård

Kontaktlærer 9. trinn

Oksana Genesse

Lærer

Øystein Thorsheim

Lærer

Samuel Haraldsson Nilsen

Kontaktlærer 10. trinn

Sine Mørne

Lærer

Siri Stigen

Kontaktlærer 8. trinn

Torill Kjær

Miljøarbeider