Ansatte – Oasen skole Mandal

Tone Haugdal

Rektor
Mobil: 976 71 326

Tore Neerland

Inspektør
Mobil: 993 15 856

Anette Solheim Haugen

Skolesekretær og miljøarbeider
Mobil: 941 59 902

Astrid Askeland

Miljøarbeider

Cathrine Loland

Kontaktlærer 5. og 6. klasse

Christer Nicolai Lohne

Miljøarbeider

Elisabeth Øgaard Arnesen

I permisjon

Grete H. Lia

Kontaktlærer 5. trinn

Gro Sødal

Kontaktlærer 3.-4. trinn

Hanne-Mari Nordstrand

Faglærer

Hanne Eilertsen Bergem

I permisjon

Inger Lise Bjørkelid

Miljøarbeider - SFO leder
Mobil: 938 35 597

Inger Marie Lohne

Faglærer

Ingfrid Kleveland

Miljøarbeider

Irlin Glomsaker

Miljøarbeider

Jan Erik Tallaksen

Miljøarbeider

Jan Sverre Kjøstvedt

Miljøarbeider

Jarle Askeland

Vaktmester

Jon Øyvind Stokkeland

Miljøarbeider

Katrine Andersen

Kontaktlærer 8.-9. trinn

Magnus Udland

Miljøarbeider

Marianne Frigstad Bondevik

Faglærer

Maria Osestad-Røvik

I permisjon

May-Britt Omland

Kontaktlærer 1. - 2. trinn

Monica Vatnedal Glesne

Faglærer / S-ped koordinator

Oda Kleveland

Miljøarbeider

Oksana Genesse

Faglærer

Øystein Thorsheim

Faglærer

Samuel Haraldsson Nilsen

Kontaktlærer 10. trinn

Siv-Terese Omland

Faglærer

Torill Kjær

Miljøarbeider