Ansatte – Oasen skole Mandal

Tone Haugdal

Rektor
Mobil: 976 71 326

Tore Neerland

Inspektør
Mobil: 993 15 856

Anette Solheim Haugen

Skolesekretær og miljøarbeider
Mobil: 941 59 902

Astrid Askeland

Miljøarbeider

Cathrine Loland

Kontaktlærer 6. klasse

Elisabeth Øgaard Kristoffersen

I permisjon

Grete H. Lia

Kontaktlærer 5. trinn

Gro Sødal

Kontaktlærer 3.-4. trinn

Hanne-Mari Nordstrand

Faglærer

Hanne Eilerten Bergem

Kontaktlærer 7. klasse

Inger Lise Bjørkelid

Miljøarbeider - SFO leder
Mobil: 938 35 597

Inger Marie Lohne

Faglærer

Ingfrid Kleveland

Miljøarbeider

Irlin Glomsaker

Miljøarbeider

Jan Sverre Kjøstvedt

Miljøarbeider

Jarle Askeland

Vaktmester

Jon Øyvind Stokkeland

Miljøarbeider

Katrine Andersen

Kontaktlærer 8.-9. trinn

Marianne Frigstad Bondevik

Faglærer

Maria Osestad-Røvik

I permisjon

May-Britt Omland

Kontaktlærer 1. - 2. trinn

Monica Vatnedal Glesne

Faglærer / S-ped koordinator

Oda Kleveland

Miljøarbeider

Oksana Genesse

Faglærer

Øystein Thorsheim

Faglærer

Samuel Haraldsson Nilsen

Kontaktlærer 10. trinn

Sara Spilling

Faglærer

Siv-Terese Omland

Faglærer

Torill Kjær

Miljøarbeider