Elevrådet ved Oasen skole Birkelid

På høsten velger hver elevgruppe sin representant til elevrådet. Elevrådet møtes jevnlig sammen med rektor for å snakke om skolemiljøet og andre saker som er viktige for elevene.  

På det første møtet i skoleåret velger de sin leder og snakker om hva det vil si å være med i elevrådet. Leder for elevrådet kan også bli med på noen av styremøtene.