Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Oasen skole Birkelid har en engasjert foreldregruppe som er opptatt av å samarbeide med skolen for å skape et godt skolemiljø.

Leder for FAU er også med på skolens styremøter. Bruk klassekontaktene og FAU-leder dersom du har saker du mener FAU bør ta opp!

Her finner dere årshjul, som viser hovedoppgavene for FAU og de ulike trinnene. Dette blir revidert ved behov.

Rett til skyss og trygg skolevei

FAU har i flere år jobbet med elevenes rettigheter for trygg skolevei og skyss. FAU oppfordrer alle foresatte som ser at de ikke har et skysstilbud i tråd med regelverket, om å sende en søknad via skolen til kommunen og AKT. Det er spesielt de minste elevene som kan ha krav på et bedre tilrettelagt tilbud.

FAU

Leder for FAU ved Oasen skole Birkelid er Lise. Hun kan kontaktes på e-post.