Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Oasen skole Strømme har en engasjert foreldregruppe som er opptatt av å samarbeide med skolens ledelse for å skape et godt skolemiljø.

Leder for FAU er også med på skolens styremøter. Bruk klassekontaktene og FAU-leder dersom du har saker du mener FAU bør ta opp!

Her finner dere årshjul, som viser hovedoppgavene for FAU og de ulike trinnene. Dette er utarbeidet høsten 2015, og vil bli revidert ved behov.

FAU

I starten av hvert skoleår velger foreldregruppen på hvert trinn foreldrerepresentanter. Kontakt kontaktlærer eller FAU-leder for informasjon om hvem som er foreldrerepresentant for ditt barn.

Leder for FAU ved Oasen skole Strømme er Britt-Ellen. Hun kan kontaktes på e-post.