Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Oasen skole Vågsbygd har en engasjert foreldregruppe som er opptatt av å samarbeide med skolens ledelse for å skape et godt skolemiljø.

Leder for FAU er også med på skolens styremøter. Bruk klassekontaktene og FAU-leder dersom du har saker du mener FAU bør ta opp!

  Rett til skyss og trygg skolevei

  FAU har jobbet med elevenes rettigheter for trygg skolevei og skyss. Her legger vi derfor ut skjema for å søke om bedre ordning, og informasjon om dette.

  FAU oppfordrer alle som ser at de ikke har et tilbud i tråd med regelverket, om å sende søknad til kommunen og akt. Bruk vedlagte skjema og skriv om det som er nødvendig. Det er spesielt de minste elevene som kan ha krav på et bedre tilbud, ikke minst fordi vi ikke har gang- og sykkelsti fra Volleberg og fra E39 og frem til hengebrua. Men også andre deler av skoleveien kan by på utfordringer.

  FAU 2021/22

  Ny leder for FAU velges på foreldremøte etter oppstart i august.

  Referater FAU-møter