Hvilke spor vil jeg sette?

Oasen skole Vågsbygd er den siste tilveksten i Oasen-familien. Vi startet skolen sist høst, august 2017. Derfor er vi fremdeles ganske nye og små, men ønsker nye elever velkommen slik at vi etter hvert skal bli en skole med elever på alle trinn, og flere klassekamerater og venner å både være og lære sammen med.

At vi akkurat nå er få elever på skolen kan være både utfordrende og bra. Det kan være utfordrende på den måten at det ikke alltid er så mange å være sammen med. Det kan føles vanskelig å finne noen som passer akkurat for meg. Men det kan også være mye bra med å være få. Det er svært høy voksentetthet på små skoler, og derfor stor mulighet for mer hjelp i både samtaler og undervisning.

På vår skole ønsker vi, i tillegg til å tilegne oss faglig kunnskap og bli flinke i skolearbeidet, å gjøre elevene robuste i deres karakter, hvem de er i seg selv. Kjenner de seg selv godt kan de stå støtt i møte med en til tider brutal og hard verden. Vi ønsker å gi dem kjennskap til Gud, Jesus og Den Hellige Ånd som far, frelser og hjelper. Ingen skal behøve å mene det samme om dette, men de voksne på skolen er kristne og skal være tydelige på hvor de står. Elevene skal bli flinke til å stille spørsmål og gjøre seg opp sine egne meninger om disse tingene.

De voksne på skolen skal hver dag, og hele tiden, ha disse spørsmålene i bakhodet:

 «Hva vil jeg huskes for? Hvilke spor skal jeg sette?»

Vi holder høyt det å skaffe oss en god relasjon til elevene. Elevene skal være trygge på de voksne rundt seg på skolen. Det vil alltid være de voksnes ansvar! Målet er at alle elever har minst èn voksen som de vet liker dem.

Hilsen Leif-Otto Natvig, rektor