Innskrivning 1. klasse

Oasen-skolene tar nå imot innskrivning av elever til 1. klasse høsten 2018.

Rektorene vil gjerne hilse på 1. klassingene og har satt av en hel dag til innskrivning. Du kan også søke digitalt.

Se tidspunkt under skolene.

Første inntak til 1. klasse: 15.12.2017

Velkommen til Oasen-skolene!

Image

Oasen skole Birkelid

Åpen skole, onsdag 13.12 kl. 08-17

Les mer!

Oasen skole Mandal

Åpen skole, torsdag 14.12 kl.08-17

Les mer!

Oasen skole Strømme

Åpen skole, torsdag 14.12 kl. 08-17

Les mer!

Oasen skole Vågsbygd

Åpen skole, torsdag 14.12 kl. 08-17

Les mer!

Er du klar til å sende søknad?

Søk her!

Oasen-skolenes visjon og karakter!

Les mer her!

Oasen skole Birkelid

Den første Oasen-skolen ble etablert i 2002, og det er denne som nå holder til på Birkelid i Songdalen. Mange 1. klassinger har hatt sine gode, og noen ganger utfordrende, skoledager her i løpet av årene!

Velkommen til et besøk på skole vår onsdag 13. desember mellom kl. 08-17!

Forrige skoleår ble 1. trinn fylt opp tidlig, så det lønner seg å søke til 1. opptak. Ved ledige plasser har vi nytt opptak 1. mars.

Skoleåret 2017/2018 har vi 235 elever på 1. - 10. trinn ved Birkelid.

Beliggenhet
Skolen har lokaler på Birkelid i Songdalen. Her har vi god plass både ute og inne, og har store planer om nybygging i nær fremtid. Dessverre er gangbroen som har vært forbindelsen til bussene ved E39 kondemnert pga. flommen høsten 2017. Det planlegges ny bro, og inntil den er på plass har vi organisert bussforbindelse helt inn til skolegården. 

SFO
Det er tilbud om SFO for 1.-4. trinn

Kontaktinfo: 
Rektor Hilde Grimm
Telefon: 38 18 30 60
E-post: post(a)oasenskole.no

Oasen skole Mandal

På Oasen skole i Mandal er det godt å være. Elevene i første klassen vil få være sammen med gode venner. Bruno og Flekken er skolens kaniner som elevene også har glede av.

Velkommen til et besøk på skole vår torsdag 14. desember mellom kl. 08-17!

Beliggenhet
Oasen skole Mandal holder til i flotte og nyrenoverte lokaler i Gjervoldstadveien 15. Her har vi god plass både ute og inne, og ligger fint plassert i forhold til bussforbindelser.

SFO
Det er tilbud om SFO for 1.-4. trinn

Kontaktinfo: 
Rektor Tone Haugdal
Mobil: 976 71 326
E-post: mandal(a)oasenskole.no

Oasen skole Strømme

De første elevene begynte på Oasen skole Strømme høsten 2015, så i 2018 begynner det 4. kullet med 1. klassinger. Det gleder vi oss veldig til!

Velkommen til et besøk på skole vår torsdag 14. desember mellom kl. 08-17!

Beliggenhet
Oasen skole Strømme holder til i flotte modulbygg i Strømmeveien 45. Her har vi god plass både ute og inne, og ligger fint plassert i forhold til bussforbindelser.

SFO
Det er tilbud om SFO for 1.-4. trinn

Kontaktinfo: 
Rektor Anette Gausdal
Mobil: 917 01 981
E-post: stromme(a)oasenskole.no

Oasen skole Vågsbygd

Høsten 2017 startet Oasen skole Vågsbygd opp. Så 1. klassingene som begynner i 2018 blir det andre kullet som har mulighet til å fullføre 10-årig grunnskole ved Oasen skole Vågsbygd!

Velkommen til et besøk på skole vår torsdag 14. desember mellom kl. 08-17!

Beliggenhet
Skolen holder til i lokalene til Vågsbygd Frikirke i Bosmyrkollen 15 for en to-årsperiode. Det er satt opp et nytt modulbygg på området hvor ungdomstrinnet holder til. 1.-7. tinn har klasserom i underetasjen av Frikirkens lokaler, med flott skolegård rett utenfor! Når skolen har behov for mer areal vil den flytte til større lokaler sentralt i Vågsbygd. Planlegging av dette er allerede i gang!

SFO
Det etableres SFO på skolen for 1.-4. trinn neste skoleår.

Kontaktinfo: 
Rektor Leif-Otto Natvig
Mobil: 911 18 443
E-post: vagsbygd(a)oasenskole.no

Er du klar til å sende søknad?

En søknad til en av Oasen sine skoler forplikter ikke. Når søknaden er innsendt vil dere får en tilbakemelding med tilbud om plass hvis det er ledig, eller info om at dere står på venteliste. Ved Oasen-skolene Strømme og Vågsbygd er det ledige elevplasser på alle trinn fra 1.-8. ved skolestart 2017. Ved Oasen skole Birkelid er enkelte klasstrinn fulle.

Etter at dere har mottatt brev med tilbud om skoleplass, blir det opp til dere som foresatte å bestemme om dere velger å ta imot plassen!

Vi håper å høre fra dere!

Søk her!

Oasen-skolene

Oasen-skolene
Oasen-skolene er friskoler som har kristen grunnverdier som rettesnor. I KRLE-faget har skolene en egen læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. I alle de andre fagene brukes de samme lærerplanene som i den offentlige skole. Vi fjerner ikke noe fra lærerplanene, men supplerer dem ved å søke og se bibelske perspektiv i fagene. Klassene har faste morgensamlinger med fokus på Guds ord.

Skolenes visjon
Skolenes visjon er basert på de tre K-ene: kunnskap, karakter og kjennskap
- Kunnskap på høyt nivå, i samsvar med den enkeltes forutsetninger.
- Karakter og livsstil som beskrevet i Guds ord.
- Kjennskap til Gud som Far, Jesus som Frelser og Den hellige ånd som veileder

Fokusområder for Oasen skolene er:
Verdier
Godt samarbeid med foreldre, karakterbygging, trygghet, trivsel, struktur og orden, respekt for andre og tett oppfølging av den enkelte, er verdier som vi setter høyt. Dette skaper et godt læringsmiljø og elever som trives!

Tilpasset undervisning
Vi ønsker å utfordre elevene ut fra hvert barns faglige nivå og evner. Nivådelte lekseplaner og tilpassede skoleoppgaver legger vi stor vekt på. Stasjonsundervisning og varierte arbeidsoppgaver er også med på å motivere elevene.

Digital kompetanse
Oasen-skolene har fokus på digital kompetanse: Bærbar PC/ Chrome Book-PC til alle eleven på ungdomsskolen, prosjektor i hvert klasserom, It’s learning og Google Classroom som læringsplattform og digital tavle (Smart Board) i mange klasserom.

BIRKELID - MANDAL - STRØMME - VÅGSBYGD
Høsten 2017 er det fire Oasen-skoler som er i drift. Den første ble etablert i 2002 på Birkelid i Songdalen. Så kom Oasen skole Strømme og Mandal med oppstart i 2015. Høsten 2017 åpnet Oasen skole Vågsbygd dørene.

Skolene eies av Oasen Bibelsenter i Søgne, Filadelfia Kristiansand og Hånes Frikirke i Kristiansand.