Er du vår neste inspektør ved Oasen skole Vennesla?

Søk herElektronisk søknadsskjema

Vi ser etter deg som er klar for nye utfordringer og som brenner for at barn og unge skal få en optimal start på livet. Du ønsker å bygge en skole med høy faglig kvalitet, du har et kristent livssyn, og du ønsker å formidle kristne verdier til mennesker rundt deg, i tråd med skolens formål og verdier.

Du liker administrativt arbeid og er god på koordinering og planlegging. Du har også gode egenskaper for samarbeid med både foreldre, elever og andre ansatte på skolen. Du må påregne å representere skolen i ulike sammenhenger utenom skolens åpningstid. Du vil være stedfortredende rektor når rektor ikke er på skolen.

Stillingen er på 100%, men kan deles opp i flere mindre stillinger hvor administrasjon og undervisning kombineres, dersom kandidaters kvalifikasjoner skulle gjøre dette naturlig.

Stillingen består av (ikke avgrenset til):

  • Delaktig i skolens administrative og pedagogiske arbeid
  • Delaktig i skolens arbeid knyttet til trygt skolemiljø (§9A)
  • Delaktig i oppfølgning av ansatte, inkl. time- og arbeidsplaner
  • Ansvar for skolens vikarhåndtering
  • Ansvar for skolens IKT-oppgaver kan inngå i stillingen
  • Ansvar for skolens spes.ped.koordinering kan inngå i stillingen

Søker må ha godkjent pedagogisk utdanning samt kunne identifisere seg med, og stille seg bak, skolens kristne verdigrunnlag. Det er ønskelig med ledererfaring/lederutdanning.

Oasen skole Vennesla tilbyr:

  • Lønn etter avtale
  • Utfordrende stilling med gode muligheter for videreutvikling.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingen er fast og har tiltredelse 1. august 2024.

Kontaktperson for stillingen:

Søknadsfrist: Tirsdag 2. april. Link til søknadsskjema HER.

Om arbeidsgiver

Oasen skole Vennesla er en frittstående og kristen privatskole. Skolen eies av Oasen skole holding AS. Skolen ble startet i 2020 og vil fra høsten 2024 ha ca 110 elever fra 1. til 10. trinn.

Søk herElektronisk søknadsskjema