Ønsker du å jobbe på en
kristen videregående skole?

Oasen Videregående skole logo

Høsten 2023 blir Oasen skole Strømme den første kristne skolen som tilbyr videregående utdanning i Kristiansand. Vi søker nå ansatte som ønsker å være med på oppstart og drift av en spennende skole med høy faglig kvalitet og et unikt elevmiljø preget av trygghet, fellesskap og tilhørighet. 

Vi skal ansette lærere, rådgiver, sosiallærer og kontormedarbeider. Alle rollene kan kombineres iht kvalifikasjoner og erfaring.

Oasen videregående skole er godkjent for 250 elever, fordelt på utdanningsprogrammene, Studiespesialisering, Idrettsfag og Helse- og oppvekstfag.

Idrettsfag: Du har formell kompetanse til å undervise i alle programfag på Idrettsfag og er fortrolig med ulike idretter og friluftsliv. Det er ønskelig at du har undervisningskompetanse i minst  ett annet fellesfag og/eller programfag skolen tilbyr i tillegg til idrettsfag og kroppsøving.

Studiespesialisering: Du har formell kompetanse til å undervise i ett eller flere av fellesfagene på vg1 studiespesialisering. Behovet er størst i norsk, engelsk, matematikk og naturfag. Lærere med kombinasjon av flere fagområder er ønskelig, men ikke påkrevd. 

Helse- og oppvekstfag: Du har formell kompetanse til å undervise i alle programfag på vg1 Helse- og oppvekstfag. Du har god kjennskap til, og erfaring med, både helse- og oppvekstsektoren og kan undervise variert, tverrfaglig og praksisnært slik at elevene blir godt forberedt til yrkeslivet. 

Dine kvalifikasjoner:

 • høyskole/universitetsutdannelse på minimum bachelornivå
 • undervisningskompetanse i ett, helst flere, av fagområdene på de ulike utdanningsprogrammene
 • praktisk-pedagogisk utdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning
 • erfaring fra videregående skole er ønskelig

 Personlige egenskaper:

 • engasjert motivator
 • tilpasser undervisningen til ulike elevgruppers forutsetninger slik at alle kan oppleve mestring og utvikling.
 • oppriktig engasjert i ungdommers læring og utvikling
 • engasjert i eget/egne fagområder, med evne å se utdanningen som en helhet og jobbe tverrfaglig
 • trygg og tydelig klasseleder med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • godt humør, kreativ med en fleksibel innstilling i en travel hverdag
 • systematisk og strukturert
 • selvstendig med stor gjennomføringsevne
 • samarbeidsvillig og utviklingsorientert

Ansettelsesform: Fast/årsengasjement, med tiltredelse 01.08.23

Vi kan tilby

 • En unik anledning til å være med i etablering av skolens videregående utdanning
 • En nyskapende, kreativ og inkluderende arbeidsplass med gode kolleger, både faglig og sosialt
 • Lønn iht offentlig tariff
 • Statens pensjonskasse som pensjonsordning (SPK)

Du ansettes på Oasen skole Strømme, så undervisning og bidrag på grunnskolen kan også være aktuelt. Den som ansettes må aktivt fremme skolens kristne formål, delta i det kristne formidlingsansvaret på skolen og stille seg bak skolens verdidokument. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kontaktpersoner for stillingene: benedicte.lagarhus@oasenskole.no og geir.orre@oasenskole.no 

Søknadsfrist 19.02.2023 

Søknadsskjema - lærer, rådgiver og sosiallærer

Søknadsskjema - avdelingsleder

Om arbeidsgiver
Oasen skole Strømme er en kristen friskole som er godkjent for både grunn- og videregående skole. Skolen eies av Oasen skole holding AS. For mer informasjon om skolen, se hjemmesidene: oasenvgs.no og oasenskole.no