Vaktmester Oasen skole Birkelid

Ønsker du å jobbe på en kristen grunnskole?

Søk herElektronisk søknadsskjema

Vi søker etter vaktmester i 100% fast stilling.

Formålet med stillingen er å ivareta og sikre forsvarlig drift av skolens bygningsmasse, lekeplasser og grøntområder. Du er en medarbeider med evne og vilje til å utføre oppgaver i tråd med gjeldende lovverk og retningslinjer. Du tar initiativ og ansvar, følger opp skolens kristne visjon og verdier og bidrar til å videreutvikle Oasen skole Birkelid. Du liker å omgås barn og ungdom.

Arbeidsoppgaver: 

 • tilsyn og drift av skolens bygninger, tekniske anlegg og lekeplasser
 • utføre reparasjoner, vedlikehold og avvikshåndtering
 • kontakt med enkeltelever og mindre elevgrupper

Kvalifikasjoner: 

 • fagbrev eller bakgrunn som håndverker innenfor relevant fagområde er en fordel
 • relevant arbeidserfaring kan oppveie for manglende formalkompetanse

Personlige egenskaper: 

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med barn og voksne
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
 • selvstendig og strukturert

Vi tilbyr: 

 • lønn etter off. regulativ
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • en trivelig arbeidsplass med spennende og varierte arbeidsoppgaver

Oppstartsdato kan diskuteres, men helst så snart som mulig etter 01.05.2024.

Oasen-skolene er godkjent etter friskoleloven og jobber iht offentlig godkjente læreplaner. I KRLE har vi en egen (og offentlig godkjent) læreplan som gir utvidet fokus på kristen tro.

Alle våre ansatte må kunne identifisere seg med skolenes kristne tros- og verdigrunnlag.

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med vikarierende rektor Monika Henriksen på telefon 932 68 076.

Om arbeidsgiveren
Oasen-skolene består av Oasen skole Birkelid (Kristiansand Øst), Oasen skole Mandal, Oasen skole Vågsbygd (Kristiansand Sør), Oasen skole Strømme (Kristiansand Øst), Oasen skole Vennesla og Oasen skole Grenland (Skien). Alle skolene er eid av Oasen skole holding AS.

Søk herElektronisk søknadsskjema