Oasen skole Mandal

Høsten 2019 - oppstart 10. trinn!

Les mer!

Er du klar til å sende søknad?

Søk her!

Oasen skole Mandal

Høsten 2015 ble Oasen skole Mandal etablert med skolelokaler på Halshaug. Skolen er godkjent som en 10-årig grunnskole med kjennetegn å ha kristne grunnverdier som rettesnor. Totalt 180 elever kan få gå på skolen fra 1.-10. klasse. Høsten 2019 implementerer vi 10. trinn. Denne klassen får æren av å bli skolens første avgangsklasse våren 2020. Vi er da en fullverdig 1.-10. skole!

Beliggenhet
Oasen skole Mandal holder til i flotte og nyrenoverte lokaler i Gjervoldstadveien 15. Her har vi god plass både ute og inne, og ligger flott plassert i forhold til bussforbindelser.

SFO
Det er tilbud om SFO for 1.-4. trinn

Skolens ansatte
Rektor ved skolen er Tone Haugedal.

Tore Neerland er inspektør ved skolen og har ansvar for ungdomstrinnet.

Øvrige ansatte ved skolen er flotte og dyktige lærere og assistenter. Du kan møte disse på våre nettside: oasenskole.no

Kontaktinfo:
Rektor Tone Haugdal, mobil: 976 71 326
E-post: mandal@oasenskole.no

Er du klar til å sende søknad?

En søknad til en av Oasen sine skoler forplikter ikke. Når søknaden er innsendt vil dere får en tilbakemelding med tilbud om plass hvis det er ledig, eller info om at dere står på venteliste. Så blir det opp til dere som foresatte å bestemme om dere velger å ta imot en evt tilbudt plass!

Vi håper å høre fra dere!

Søk her!

Oasen-skolene

Oasen-skolene
Oasen-skolene er friskoler som har kristen grunnverdier som rettesnor. I KRLE-faget har skolene en egen læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. I alle de andre fagene brukes de samme læreplanene som i den offentlige skole. Vi fjerner ikke noe fra læreplanene, men supplerer dem ved å søke og se bibelske perspektiv i fagene. Klassene har faste morgensamlinger med fokus på Guds ord.

Skolenes visjon
Skolenes visjon er basert på de tre K-ene: kunnskap, karakter og kjennskap
Kunnskap på høyt nivå, i samsvar med den enkeltes forutsetninger.
Karakter og livsstil som beskrevet i Guds ord.
Kjennskap til Gud som Far, Jesus som Frelser og Den hellige ånd som veileder

Fokusområder for Oasen skolene er:
Verdier
Godt samarbeid med foreldre, karakterbygging, trygghet, trivsel, struktur og orden, respekt for andre og tett oppfølging av den enkelte, er verdier som vi setter høyt. Dette skaper et godt læringsmiljø og elever som trives!

Tilpasset undervisning
Vi ønsker å utfordre elevene ut fra hvert barns faglige nivå og evner. Nivådelte lekseplaner og tilpassede skoleoppgaver legger vi stor vekt på. Stasjonsundervisning og varierte arbeidsoppgaver er også med på å motivere elevene.

Digital kompetanse
Oasen-skolene har fokus på digital kompetanse: Bærbar PC/ Chrome Book-PC til alle eleven på ungdomsskolen, prosjektor i hvert klasserom, Google Classroom som læringsplattform og digital tavle (Smart Board) i mange klasserom.

BIRKELID – MANDAL – STRØMME – VÅGSBYGD
Siden høsten 2017 har det vært fire Oasen-skoler i drift. Den første ble etablert i 2002 på Birkelid i Songdalen. Så kom Oasen skole Strømme og Mandal med oppstart i 2015. Høsten 2017 åpnet Oasen skole Vågsbygd dørene.

Skolene eies av Oasen Bibelsenter i Søgne, Filadelfia Kristiansand og Hånes Frikirke i Kristiansand.