Image

Kristen skole på Sørlandet

Heldigvis har vi fritt skolevalg i vårt land og på Sørlandet har Oasen skole etablert flere kristne skoler. Dette er friskoler med fokus på kristne verdier, i tillegg til kunnskap og trivsel for den enkelte elev og ansatte.

Visjonen til Oasen skole er:

Kunnskap på høyt nivå i samsvar med den enkeltes forutsetninger

Karakter og livsstil som beskrevet i Guds Ord

Kjennskap til Gud som far, Jesus som Frelser og Den hellige ånd som veileder

Læreplaner
Som kristen skole skiller Oasen seg ut ved at vi har egen læreplan i KRLE-faget som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. I de andre fagene brukes sammen læreplaner som den offentlige skole. Forskjellen er at ved Oasen skole har lærerne lov til å supplere med bibelske perspektiver på emner der dette er relevant. Hver enkelt klasse starter hver skoledag med morgensamling hvor vi har fokus på Guds ord og bønn. Ved Oasen skole brukes også en time i uka til storsamling hvor vi har bursdagshilsener, kanskje en lek eller to, andakt og lovsang.

Trivsel i skolehverdagen
Vårt mål er at hver enkelt elev trives på skolen. Vi jobber daglig for å gjøre alt vi kan for å tilrettelegge for dette, både faglig og sosialt. Nå skal det sies at vi ikke kan garantere at alle barn til enhver tid vil like og glede seg til alle fag... men totalt sett skal skolen være et godt sted å tilbringe dagen for hver elev.

Vi har i Norge også en Opplæringslov § 9 A-2 som sier: Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

For å bygge samhold mellom elevene har Oasen skole som kristen skole fokus på vennskap, tilgivelse og inkludering. De fleste elevene trives i klassen sin og har venner på skolen som gjør skolehverdagen god. Men vi vet også at noen ganger trenger elevene små hint og push i riktig retning for at alle skal ha en god skolehverdag. Andre ganger må lærer eller andre voksenpersoner mer direkte inn i enkelte situasjoner og hjelpe elevene til god samhandling og vennskap. Trivsel og vennskap tar noen ganger dessverre litt tid, og som skole er vi overgitt til å hjelpe alle i denne prosessen til vårt ytterste.

Forholdet til andre livssyn

Selv om vi er en kristen skole med et tydelig fokus på kristne verdier så er vi åpen for elever med alle livssyn og trosretninger. Vår skole skal være et godt sted å være uansett hvilke livssyn den enkelte elev eller elevens foresatte har. Det er null-toleranse for mobbing og vi jobber for å rettlede eleven til respekt og vennskap med mennesker uavhengig av tro og livssyn. Jesus er vårt gode forbilde på dette området også.

En kristen skole på flere steder

Oasen skole driver flere kristne skoler på Sørlandet. Disse er selvstendige i den forstand at de er registrert som egne AS, og likevel del av en skolebevegelse hvor visjon, verdier og rammeverk hviler på en felles grunnvoll. Grunnvollen for alt vi gjør i regi av Oasen skole er Bibelen, og på denne grunnvollen bygger vi så videre til en skole med etikk, moral, verdier og kunnskap.

Oasen skole Birkelid ble etablert i 2002 i kjølevannet av at en god gjeng foreldre og elever hadde kjempet for kristen skole hele veien inn til Stortinget. Birkelid vokste gradvis og har i dag et stabilt elevtall mellom 230-240 elever. Skolen holder til på Birkelid i Songdalen, og har her god plass både inne og ute!

Oasen skole Mandal ble etablert i 2015. I Mandal var det allerede mennesker med en brann for kristen skole, og når disse kom sammen med ledelsen for Oasen skole ble Oasen skole Mandal en realitet. Skolen holder til i flotte lokaler i Gjervoldstadveien og vokser raskt. Høsten 2020 har skolen over 80 elever.

Oasen skole Strømme ble også etablert i 2015, denne på Strømme i Kristiansand. Her har skolen holdt til på leietomt frem til august 2018. Men god elevvekst har ført til at skolen trenger ny plassering og det er planer om bygging av nye skolelokaler i fremtiden. Inntil de er på plass vil elevene ved Strømme benytte modulbygg som er plassert på naturskjønn tomt i Liane Ringvei på Søm.

Oasen skole Vågsbygd så dagens lys i august 2017 etter en kort etableringsprosess. Så nå er det Oasen skole både på øst- og vestsiden av Kristiansand. Skolen har som mål å få god lokal forankring og på den måte få være en samfunnsressurs. Selvfølgelig har vi like stor interesse i å skape en best mulig skole for alle elevene som kommer til oss!

Oasen skole Vennesla tok imot de første elevene ved skolestart høsten 2020 etter et godt samarbeid med kommunen. Fra de første informasjonsmøtene i Vennesla, har skolen blitt tatt godt imot, og rektor var tidlig engasjert i prosessen. Skolen holder til på tomten ved Menighetshuset i nye moduler og et flott uteområde.

Fordeler ved kristen skole

For alle dere som fortsatt henger med og leser hele teksten, så håper jeg du har forstått at det er mange fordeler for ditt barn ved å bli elev ved en kristen skole som Oasen.

Alle vi som jobber for skolene, på alle plan, har Jesus i hjertet og gleder oss over å ha lov til og bli oppmuntret til å ta Han med i skolehverdagen og møtet med elevene. Det skal være godt å gå på Oasen skole for alle, og vi ber om og arbeider for at skolegangen ved Oasen blir et godt faglig, sosialt og åndelig fundament for den enkeltes voksenliv.

Velkommen til å bli en del av oss!