SMS Mobilskole

Bruksanvisning
Oasen skole Birkelid bruker en løsning som heter Mobilskole til meldinger mellom hjem og skole. Dette fungerer fint, men nye foreldre trenger å vite hvordan det virker, og andre trenger repetisjon.
Mobilskole er et toveis kommunikasjonssystem mellom skolen og hjemmene. Foreldre kan sende meldinger direkte til skolen via mobilen. Meldingene havner i mail-innboksen på lærerens datamaskin. Lærere og skole kan, på sin side, sende SMS-meldinger til foreldrene via datamaskinen sin. Dette sikrer rask overlevering av beskjeder.

Avsender/lærer kan selv bestemme om meldingene skal gå ut til en gruppe eller til enkeltpersoner. Når foreldrene sender SMS, mottar de en automatisk bekreftelse når skolen har mottatt meldingen. På denne måten kan de sende melding når som helst på døgnet, og samtidig være sikre på at meldingen er kommet fram. Læreren på sin side kan så lese e-posten når det passer og eventuelt svare da.

Alle meldinger skal sendes til telefonnummer 03686. Se tabeller nedenfor hvordan det virker.