Informasjon vedrørende Koronavirus

25.3.2020
I går kom beskjeden fra regjeringen om at alle skoler og barnehager skal holdes stengt tom påskeferien. Dette fører til at våre skoler må jobbe som nå minst 1 ½ uke til. Dette er krevende både for barna, dere som foreldre og skolenes ansatte. Vi opplever likevel at det legges ned stor innsats, både fra dere foreldre og fra våre ansatte, for at elevene skal bli minst mulig skadelidende i denne krevende perioden.

Siden dette er en helt ny situasjon for våre skoler, valgte vi tirsdag 24. mars å sende ut en foreldreundersøkelse. Hensikten med dette var å få tilbakemeldinger fra våre foreldre på skolens innsats i denne perioden samt at vi ønsket å få konkrete innspill til forbedring så lenge elevene jobber hjemmefra.

Her kan dere se svarene som vi fikk inn: 

Vi takker alle som svarte på disse spørsmålene. Mange la også inn gode kommentarene som våre rektorer har gått nøye gjennom for å se etter forbedringsområder.

Her er noen andre viktige informasjonspunkter:

Eksamen 10. trinn

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Foreldrebetaling SFO

Det skal ikke betales for SFO så lenge skolene er stengt. De som har betalt inn for perioden 13.-31. mars vil derfor få dette refundert ved månedsskiftet.

Foreldrebetaling skole

Regjeringen har garantert for foreldrebetaling for stengte barnehager og SFO. Dette gjelder ikke foreldrebetaling ved friskoler. Siden våre skoler også opprettholder sitt undervisningstilbud, vil betaling av skolepenger gå som normalt. 

Våre skoler kan likevel innvilge redusert eller bortfall av foreldrebetaling dersom husstandens samlede inntekt går under definerte nivåer. I normale tider vil det være forrige års selvangivelse som oppgir samlet inntekt. Pga den ekstraordinære situasjonen vil det være samlet inntekt per nå som kan legges til grunn for søknad om redusert foreldrebetaling. Dette for å kunne hjelpe familier som opplever f.eks. permittering eller arbeidsledighet pga koronasmitte. HER er link til søknadsskjema for redusert foreldrebetaling til skolen. 

Med dette håper vi alle våre foreldre opplever seg godt ivaretatt ved våre skoler i denne krevende perioden. Skulle det likevel ikke oppleves slik, håper vi dere tar kontakt med egen kontaktlærer eller rektor for videre samtale.

Med ønske om en best mulig periode frem mot påske fra alle oss i Oasen skole!

16.03.2020 kl 16.00

Da er Oasen-skolene i full gang med hjemmeundervisning, primært via digitale verktøy. 

Dette er en spennende prosess som skaper nye erfaringer både for elever og ansatte.

 Våre skoler bruker Google Suite for Education, og vi ser nå at disse verktøyene egner seg svært godt i denne nye undervisningshverdagen. Skolene opprettholder også all spesialundervisning mot enkeltelever. Her blir digitale løsninger tatt i bruk i tillegg til hjelp og anvisninger gjennom telefon og e-post.

Følgende kan være greit å vite for foreldre:

 • Alle spørsmål vedr undervisningsopplegget og den daglige oppfølgingen rettes til elevenes kontaktlærer.
 • Tidspunkt for daglig innsjekk for elevene er satt til kl. 09:15 (5.-10. trinn). Det jobbes også med tilsvarende løsning for 1.-4. trinn. Mer info kommer fra kontaktlærer.
 • All møtevirksomhet med foreldre og offentlige etater blir avlyst inntil videre. Dette vil bli tatt opp igjen så snart smittesituasjonen gir åpning for dette.
 • Utviklingssamtaler blir gjennomført via digitale verktøy. Dette vil bli planlagt i løpet av denne uken.
 • Foreldre med samfunnskritiske funksjoner kan ha barn ved skolen. Kriteriene er som følger:
  • Begge foreldre må inneha slike jobber
  • Det må leveres bekreftelse fra arbeidsgiver
  • Ordningen gjelder elever tom 12 år
 • Barn med særskilte omsorgsbehov: Her kan foreldre kontakte rektor for å avklare behov.

Vår målsetning er at alle elever og foreldre opplever at de blir fulgt opp på en trygg og god måte selv om vi nå driver skole på en måte som aldri har vært utprøvd før. Vi tar også gjerne imot tilbakemeldinger underveis dersom foreldre har råd og innspill som kan hjelpe skolene i disse ekstraordinære tider uten sammenlikning i norsk historie!

13.03.2020 kl 13.00

Oasen skole følger med på informasjon fra myndighetene ift å håndtere situasjonen rundt Koronaviruset. Pr nå jobber vi etter følgende prinsipper:

– Skolene er fortsatt i drift og de ansatte har fortsatt ansvar for elevenes læring.

– Skolebyggene er delvis stengt, noe som fører til at elevene må følges opp hjemme via digitale hjelpemidler.

– Foreldre med samfunnskritiske funksjoner i samfunnet kan ha barna ved skolen. Dette gjelder dersom begge foreldre har slike jobber samt at det foreligger en bekreftelse fra arbeidsgiver på dette. 

– Barn med særskilte omsorgsbehov kan også få et tilbud i skolebygget. Det må likevel utredes nærmere hvem dette gjelder.

Selve undervisningen vil foregå etter følgende prinsipper

– 1.-4. trinn: Her vil det bli sendt uke-/dagsplaner hjem til foreldrene som må følge opp at arbeidet blir utført som angitt. Følg med på info fra den enkelte skole angående hvordan planene formidles til foreldre. Hvis spørsmål ta kontakt med kontaktlærer. Det vil også bli utarbeidet timeplaner som legger opp til fysisk aktivitet og lesestund mm. 

– 5.-10. trinn: Her legges det opp til «daglig innsjekk» via digital læreplattform. Opplegg for undervisningen samt innlevering av dette vil også foregå digitalt.

– Elever med spesialundervisning vil også få denne opprettholdt av ansvarlig lærer/assistent. Her er det spesielt viktig med god dialog mellom foreldre og de ansatte.

Godt samarbeid mellom skole og hjem er alltid viktig, og våre skoler vil gjøre sitt beste for at dette kan fungere så godt som mulig også i tiden fremover.

12.03.2020 kl 17.00

Kristiansand kommune la tidligere i dag en plan for å stenge 1-7-skoler fra mandag. På grunn av regjeringens informasjon senere idag, må alle skoler og SFO holdes stengt fra fredag. Oasen-skolene følger dette.

Alle elever skal derfor holdes hjemme fom fredag 13. mars. Foreldre med sikkerhetskritiske jobber kan kontakte skolen. Disse foreldrene vet selv om de tilhører denne kategorien.

12.03.2020 kl 13.00

Kristiansand kommune har bestemt at skoler og barnehager skal stenges, og alle Oasen-skoler innretter seg etter dette. Gjennomføringen blir på følgende måte:

 • 8.-10. trinn stenger fra og med i morgen, fredag 13. mars.
 • 1.-7. trinn stenger fra og med mandag 16. mars.

Det er viktig at elever på U-skolen får med seg hjem nødvendige bøker og utstyr idag! Ansatte møter som vanlig på skolen i morgen, fredag 13. mars.

12.03.2020 kl 08.00

Kristiansand kommune har onsdag ettermiddag avholdt en pressekonferanse der en rekke tiltak for å begrense smitten er tillyst. Kommunelege Dagfinn Haarr uttaler: Skolene kommer til å bli strippet for alle arrangementer, bortsett fra det som dreier seg om undervisning. Vi følger opp kommunens anbefalinger på denne måten:

 • OS Strømme har avlyst temamøte den torsdag 12.03
 • OS Birkelid har avlyst foreldremøte torsdag 12.03 og torsdagens storsamlinger for trinnene 
 • Barn med forkjølelsessymptomer skal holdes hjemme fra skolen
 • Inntil videre vil likevel skoleturer bli gjennomført
 • Vi holder på å forberede noen retningslinjer hvis elever eller ansatte settes i karantene. Karantene betyr ikke fri, men at arbeidet kan gjøres på andre måter.

10.03.2020

Oasen-skolene følger rådene fra Oppvekstetaten i Kristiansand kommune, Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet angående hvordan vi forholder oss til Koronavirus. Dette innebærer blant annet at vi ikke håndhilser på elevene, samt at vi minner om god håndhygiene. 

Det er foreløpig ikke grunnlag for å stenge skoler, og heller ikke holde friske elever eller ansatte hjemme.

Om elever eller deres familiemedlemmer blir satt i karantene eller får påvist viruset, er det viktig at skolen blir informert. Vi følger også opp i forhold til våre ansatte.

Les vedlagte info som er sendt til skolene i Kr.sand.

Ellers er det nyttige råd og informasjon å hente her:

Info fra Kristiansand kommune

Informasjon fra Folkehelseinstituttet

Informasjon fra Folkehelseinstituttet – skoler – skolefritidsordninger og barnehager

Flere av klassene har sett DENNE VIDEOEN , den kan gjerne også ses hjemme sammen med foresatte.