Ledige stillinger som lærer ved Oasen skole Mandal

Har du lyst til å jobbe i et kristent fellesskap, og er du god på formidling og gode relasjoner med elever? 

Oasen skole består av fire kristne friskoler og i Mandal har vi fra nyåret 2020 to ledige lærervikariat i forbindelse med svangerskapspermisjoner. 

Vi ser etter deg som:

 • er god på formidling og på å skape gode relasjoner
 • er kreativ og engasjert
 • er trygg i undervisning og pedagogikk
 • vil bidra til positiv utvikling hos elevene både faglig og sosialt
 • arbeider bra både i team og selvstendig

Dine kvalifikasjoner:

 • Utdanning ift krav for grunnskolen er en forutsetning.
 • Som ansatt ved Oasen skole må du kunne identifisere deg med, og stille deg bak skolens kristne verdigrunnlag.

Vi kan tilby:

 • Lønn etter offentlig regulativ
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Vikariat, med mulighet for fast ansettelse
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Fortell litt i søknaden om din motivasjon for å jobbe i en kristen friskole.

Send søknad og CV til e-post: mandal@oasenskole.no
Har du spørsmål rundt stillingen kan rektor Tone Haugdal kontaktes på tlf.: 976 71 326