Image

Fakta nytt skolebygg:


  • Ferdigstilles 1. juni 2018

    Det nye skolebygget skal være klart til bruk ved skolestart i august 2018.

  • 1.300 kvm skolebygg

    De nye lokalene vi være på hele 1.300 kvm, og inneholde bl.a nye lokaler for administrasjonen samt flere klasserom.

  • Konsmo er leverandør

    Kontrakten som skolen har signet er med Konsmohus. VI har gode erfaringer fra tidligere samarbeid med dem.

Nytt bygg på Birkelid

18. august 2018

Det er med stor glede vi har tatt i bruk det nye bygget på Birkelid. Kantina er spesielt godt mottatt av ungdomsskoleelevene.

22. juni 2018

Innflyttingsdugnad i nytt bygg! 

Det nye bygget på Birkelid er klart til å flyttes inn i, og lærerne stilte villig på dugnad første feriedag! Pulter, stoler, kateter og veldig mange skolebøker skulle bæres inn i det nye bygget, og alle bidro med stor glede og forventning!

Les dekningen i Budstikken her!
(Krever innlogging, beklager!)

19. april 2018

Plutselig hadde vi nyoppført bygg, og dette fikk media snusen i.

Se vår egen bildekavalkade her!

Les dekningen i Fædrelandsvennen her!
(Krever innlogging, beklager!)

11. april 2018

Modul for modul!
Nybygget løftes på plass og det går fort fremover!

9. mars 2018

"Vi prøver å gjøre det litt gøy!"
Les artikkel om nytt bygg i Søgne og Songdalen Budstikke!

26. februar 2018
Første «spadetak» satte i dag startskuddet for nytt skolebygg! Vi gleder oss til å flytte inn i august. Bygget skal inneholde ungdomsskole, kantine og administrasjon.

9. desember 2017
Stor begivenhet på skolen idag, 9. desember 2017! Det var signering av byggekontrakt på nytt skolebygg som skal stå ferdig 1. juni 2018. Det var verdt en kakefest for alle ansatte!
Styreleder Jan Inge Jenssen og rektor Hilde Grimm undertegnet på vegne av skolen kontrakt med Konsmohus som starter byggingen i januar. Det skal reises et bygg på 1300 kvm fordelt på to etasjer som skal huse ungdomsskole, administrasjon og nytt fellesareal. For ca 19 millioner kr får vi et moderne bygg med bl.a. 6 klasserom, naturfagsrom, rikelig med grupperom, kontorer, arbeidsrom, kantine og vrimlehall.
Forarbeidet med klargjøring av tomt og planlegging av bygg har tatt adskillig mer tid enn selve byggingen vil ta. Konsmohus starter produksjonen i januar og allerede 1. juni 2018 skal bygget stå ferdig. Vi gleder oss!

Til venstre: Jan Inge Jenssen, Hilde  Grimm, Ole Jan Heddeland (Konsmohus) og prosjektleder Geir Jørgensen viser frem signert kontrakt. 

Midten: Kontrakten er endelig i havn! Rektor Hilde Grimm fleder seg over nytt skolebygg.

Til høyre: Styreleder Jan Inge Jenssen undertegner kontrakten med Konsmohus om nytt skolebygg.

 

Hengebroa er stengt !

Prosessen frem mot ny bro

Møte med Songdalen kommune 4. november 2017

Oasen skole hadde invitert Songdalen kommune til Birkelid for å snakke om behovet for en bro, etter at flommen tok hengebroen over Sygna høsten 2017.

Det var ordfører Johnny Greibesland og rådmann Kjell Kristensen som møtte skolen. Rektor Hilde Grimm innledet møtet med å fortelle om det vi hadde gjort fra skolens side for å etablere en bussløsning. Vi hadde fått i stand et godt samarbeid med AKT, men selvfølgelig må det bli en del komplikasjoner som måtte håndteres. Skolen har gode medarbeidere som tar på seg gule vester og dirigerer den økte trafikken av biler og busser inn på området.

Selv om vi har fått en løsning, er vi naturligvis opptatt av å få på plass en ny bro innen rimelig tid, fremholdt Hilde.

Våren 2019 jobbes det fremdeles med ny bro!

Broen som planlegges oppført er relativt lik Rismyrbrua i utførelse. Gang- og sykkelbroen blir 3,5 meter bred og lages slik at service- og beredskapskjøretøy kan kjøre over.

For å få en bedre og sikrere adkomst for gående og syklende på Vollebergsiden, anlegges det cirka 40 meter med gang- og sykkelveg fra broen langs fylkesvegen.

Broen forventes å stå ferdig høsten 2020.

Image
Oasen skole Birkelid er en kristen friskole som i alt har 242 elever (tall pr. 01.10.2020) på ti klassetrinn.

Den ligger sentralt på Birkelid, ca. 12 minutter å kjøre fra Kristiansand.

Da skolen startet, den 1. januar 2002, var det 33 elever som begynte i den nedlagte sukkertøyfabrikken på Mjåvann Industriområde. Etter 1 1/2 år flyttet skolen til Birkelid, et naturskjønt område som tilhører tidligere Songdalen kommune, og her har det vært bedre muligheter for vekst til dagens elevtall og over 50 ansatte.

Friskoler blir ikke fullfinansiert av staten og må derfor ta skolepenger fra foreldrene. Inntak av elever kan skje fortløpende, men hovedopptaket før et nytt skoleår er 1. mars. 

Om Oasen skole Birkelid


Image