Oppdaterte priser for skole og SFO fom høsten 2024

Priser fra 1.08.2024

Skolestyret for de ulike skolene har på sine styremøter i slutten av 2023 vedtatt prisendringer, med virkning fra 01.08.2024. De nye prisene finner dere her:

Prisliste skole fra 1.8.2024

Prisliste SFO fra 1.8.2024