Hver elev er unik og verdifull!


Oasen skole Mandal er en kristen friskole som ligger sentralt i Mandal. Vi startet opp høsten 2015 med 19 elever. Siden da har vi vokst i antall elever og areal på skolen.

Vi er en liten skole der alle kjenner hverandre, og vi legger stor vekt på trivsel og inkludering. Elevene blir vant til å ta imot nye i klassene, da vi tar inn elever hele året. Vi jobber med sosial kompetanse ukentlig og har timer med SPT (sosial persepsjon trening) i alle klassetrinn.

Faglig er skolen vår opptatt av å gi elevene den beste undervisningen ut i fra elevenes evner og forutsetninger. Det er viktig for oss å gi tilpasset undervisning for de som trenger mer utfordring og for de som trenger enklere oppgaver.

På Oasen skole Mandal er vi tydelige på våre kristne verdier. Vi ønsker at elevene skal bli kjent med Gud og den kristne tro. Hver dag begynner vi med andakt og bønn. Vi har ukentlige fellessamlinger med Jesus i fokus der klassene og lærerne bidrar sammen.

Skolen vår er en skole for alle barn uavhengig av religion og livssyn. Vi er opptatt av respekt og toleranse overfor hverandre. På Oasen skole er vi opptatt av å lære elevene at de er unike og verdifulle.

Jeg opplever at Oasen skole Mandal er en god skole for elever og ansatte.

Tone Haugdal
rektor Oasen skole Mandal


Image