Hver elev er unik og verdifull!

Oasen skole Mandal er en kristen friskole som ligger sentralt i Mandal. Skolen  har fokus på tilpasset opplæring, trivsel og inkludering for den enkelte elev.  Vi ønsker at elevene skal bli kjent med Gud og den kristne tro. Skolen er for alle barn, og for oss er det viktig med respekt og toleranse overfor hverandre. Vi formidler at hvert barn er unikt og verdifullt.

Tone Haugdal
rektor Oasen skole MandalImage