Hva kjennetegner Oasen skole Strømme?

Ja hva kjennetegner Oasen skole Strømme? Først og fremst vil jeg si engasjerte ansatte som bryr seg om og ber for elevene hver dag. Vi har en flott bukett med elever med mange ulike familiebakgrunner. Og det at elevgruppene er få, betyr at alle må være venner, og at hver elev må øve seg på å være venner med de som er ulike en selv. Viktig læring for livet altså.

Det betyr også at det er lettere for lærerne å se hver enkelt, og skape god relasjon til elevene sine. Vi har en flott visjon, som vi kaller de tre K'er, som vi stadig henter frem i skolehverdagen vår. Kunnskap på høyt nivå, i samsvar med den enkeltes forutsetning. Karakter og livsstil som beskrevet i Guds ord. Kjennskap til Gud som Far, Jesus som Frelser og Den hellige ånd som veileder. 

De første årene vi har drevet skolen, har vi hatt noen trinn som er sammenslåtte; såkalt fådelt undervisning. Det betyr at lærerne har har vært nødt til å drive tilpasset undervisning og hele tiden prøve å ha oversikt over på hvilket nivå den enkelte elev befinner seg faglig. Den kristne tro kommer frem i morgensamlinger, storsamling og der det er naturlig i den daglige undervisningen. Det er aldri noe press på elevene for å utøve troshandlinger, dette skal være den enkeltes frie valg. Men vi har ikke fritak for Krle-undervisning, det er vel selvsagt når man har valgt oss som skole. Og om vi ikke er så mange nå, så har vi mulighet til og ønske om å vokse, og bli en stor skole etterhvert. Vi har godkjenning for å bli opp til 350 elever.

Hilsen Snefrid Aateigen, rektor

rektor-Snefrid-Aateigen