Temakveld om sosiale medier

Velkommen til åpen temakveld for alle foreldre om barn og sosiale medier i Randesund Frikirke onsdag 21.mars kl 18.30! (Klassemøter i klasserommene først- se egen invitasjon).