Vi flagger for samene i dag!

Av Jeltz - Based on demisions and colours from http://www.samediggi.no/artikkel.asp?AId=166, Offentlig eiendom, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=491498

I dag er det samenes dag i Norge. Vi minner historien til det samiske folket og feirer samenes rik kultur. I dag fikk vi besøk av en same — altså en far til en på skolen! Vi hørte på fin musikk og fikk se noen utrolig fint håndarbeid som uttrykker litt av den kulturarven vi har i nord.