Vi ønsker at elevene skal bli den best mulige versjonen av seg selv!

Vi vil drive en skole hvor alle elever skal oppleve seg sett, ønsket og inkludert.  Vi ønsker å legge til rette for at elevene skal bli den best mulige versjonen av seg selv. Som kristne tror vi at alle mennesker har en uendelig høy verdi, fordi vi er skapt av en Gud som elsker oss. Med dette som grunnmur, ønsker vi å jobbe for at alle våre elever skal oppleve at uansett hvordan de prestere faglig, uansett hvordan de prestere sosialt, så er de uendelig verdifulle!

Rektor,  Simon Ånonsen