Oasen skole Birkelid
Postadresse:
Postboks 15
4684 Brennåsen


Besøksadresse:
Birkenesveien 62, Brennåsen


Telefon: 38 18 30 60
e-post: birkelid@oasen.skole.no
Org.nr: 989 099 736


Ansatte – Oasen skole Birkelid

Rektor Leif-Otto Natvig
Leif-Otto Natvig
Kontaktlærer 9. trinn
Lena Bergstøl
Miljøarbeider
Linda Svendsen
Kontaktlærer 3. trinn
Lisbeth Beate Frustøl
Lærer