Oasen skole Birkelid

Velkommen til besøksdag på Oasen-skolene

Ledige plasser ved Birkelid

Elevtallsramme neste skoleår
Oasen skole Birkelid
Nettversjon
Skoleåret 2020 -21
Klassetrinn123456a+6b789a+9b10Sum
Dagens elevtall februar 202010131819212722213423208
Ledige plasser104405136712566
Ramme/samlet kapasitet20172219264028284628274
Denne elevtallsrammen er vedtatt på styremøte i Oasen skole Birkelid
Dato for styrevedtak:02.12.2019
Vi gjør oppmerksom på at klasser hvor det er få ledige plasser også kan ha søknader inne som ikke er bekreftet.
Vi kan derfor ikke garantere at det er ledig. Vi tar inn elever (etter 1. mars) ut ifra dato for registrert søknad.
Dersom klasser ikke har ledig plass, er det likevel lurt å ta kontakt.
I enkelte tilfeller tar vi ny vurdering, f.eks. på romfordeling etc. Elever kan også flytte/slutte slik at det blir ledig plass. Det er derfor mulig å bli satt opp på venteliste.

Digital Meldingsbok

Via tjenesten Visma Flyt Skole kan du som foresatt både sende melding til skolen, og få oversikt over alle digitale meldinger som har blitt sendt mellom skole og hjem. Les mer om tjeneste ved å klikke på knappen nedenfor.

Les mer
Image

På skolen er vi godt i gang med forberedelsene til misjonsdagen. Vi gleder oss over at vi får være med å bety én forskjell for andre barn i Manila på Filippinene.

Dere kan lese om arbeidet til 4p på nettsiden deres her: https://4p.no/

De skriver dette om det prosjektet vi får være med på:

Rejoice Village skal være starten på et nytt og bedre liv for mange!

I grønne og friske omgivelser, er det nye hovedsetet for 4P i ferd med å bygges. Området vil gi oss muligheten til å tilby hjelp til mennesker fra slummen i Manila, og andre mennesker som lever i fattigdom og nød. Hit skal barna fra Rejoice Childrenshome flytte i begynnelsen av 2021, og de gleder seg stort. Barna vil få mulighet til å bo sammen med sin egen husmor i mindre enheter, noe som vil legge til rette for en bedre tilknytning og mer naturlige oppvekstvilkår for barna.

I tillegg til hjem for barna vil vi i løpet av 2021 bygge 30 små hus. Disse vil brukes til "social housing"; bli hjem for familier som trenger å bygge seg opp med hjelp og støtte til veien videre. Slik kan vi hjelpe sårbare familier både fra Manila´s slumområder, men også mer lokale familier som strever. Etterhvert vil vi dyrke mat, skape jobbmuligheter, bygge flerbrukshall og administrasjonssenter for stiftelsen 4P For People. Vi gleder oss stort over alle muligheter den 27 mål store tomten vår gir oss!
...