Kommunikasjon skole - hjem

Digital meldingsbok: Appen “Min Skole - foresatt”
Image

Foreldrepålogging Visma Flyt Skole

Oasen-skole Birkelid bruker et administrasjonssystem som heter Visma Flyt Skole. Her registreres ulik informasjon om eleven; som f. eks. fravær, kommunikasjon mellom hjem og skole, karakterer, anmerkninger og vurderinger. Foresatte kan også logge seg på dette systemet - også kalt Hjemmeweb. Foreldre / foresatte kan logge seg på via ID-porten / MinID og finne informasjon knyttet til sitt/sine barn.

Velg «Logg inn med ID-porten».

Ved første innlogging blir man spurt om å gi generelt samtykke til elektronisk kommunikasjon. Man kan velge å samtykke der og da, ikke samtykke, eller velge å ta stilling til dette senere.

Elektronisk samtykke

Logg deg inn i Visma Flyt Skole. Trykk på elevens/barnets navn. Velg fanen samtykke. Vi ber om at dere går gjennom det som skolen ønsker elektronisk samtykke til. Trykk på «Rediger» og «Ja» eller «Nei». Vi ønsker at foreldre / foresatte redigerer egen kontaktinformasjon som er registrert i Visma Flyt Skole. Sjekk at informasjonen som ligger inne, er korrekt. Skriv inn riktig e-postadresse som skolen kan bruke for å sende ut informasjon. Dere kan også legge inn tilleggsinformasjon, f.eks. navn på fastlege.

Digital meldingsbok

Appen “Min Skole - foresatt” skal forenkle dialogen mellom skolen og hjemmet for foresatte med barn i grunnskolen. Via appen vil foresatte kunne kommunisere med skolen, og motta informasjon fra skolen. Meldingene arkiveres i Visma Flyt Skole, slik at kommunikasjonen mellom skole-hjem er dokumentert. Data fra appen behandles og lagres i Norge i henhold til gjeldende GDPR-regelverk. 

Her finner du en kort veiledning i hvordan du installerer og tar i bruk appen. Følg denne nøye, så går det som smurt! Vi gjør spesielt oppmerksom på at når du skal velge kommune etter pålogging, skal du rulle ned til Oasen. Vår “kommune” i denne sammenheng heter ikke Kristiansand, Lindesnes eller Vennesla, men Oasen!

denne siden på Vismas hjemmeside er det informasjon rettet mot foresatte som skal ta i bruk eller bruker Min Skole-appen. 

Funksjoner som finnes i foresattappen per i dag

  • Sende melding til en/flere ansatte ved skolen en har barn tilknyttet
  • Motta melding fra ansatt/skolen
  • Melde og redigere fravær
  • Velge bestemt dag og se registrert fravær (av en foresatt eller skolen)

Vi tror dette vil bedre kommunikasjonen mellom skole og hjem. Vi anbefaler STERKT at alle foresatte som har smarttelefon installerer appen. 

Foresatte som ikke har smarttelefon/app

Foresatte som ikke har smarttelefon eller av andre årsaker har valgt å ikke installere appen, vil fortsatt kunne logge seg på fullversjonen av Visma Flyt Skole (også kalt Hjemmeweb) for å lese og sende meldinger som de ellers ville fått direkte i appen. 

Foresatte kan sende melding i Visma Flyt Skole slik:

  1. Fra oversiktsbildet etter innlogging: Klikk på linken Send melding til høyre for kontaktlærers navn.
  2. Fra elevkortet (klikk på navnet til en elev i listen til venstre), velg fanen Meldinger, klikk på Ny melding.