Kommunikasjon mellom skole - hjem

Visma Flyt Skole // Digital meldingsbok
Image

Pålogging

Oasen-skole Birkelid bruker et administrasjonssystem som heter Visma Flyt Skole. Her registreres ulik informasjon om eleven; som f. eks. fravær, kommunikasjon mellom hjem og skole, karakterer, anmerkninger og vurderinger. Vi åpner nå for foreldrepålogging til dette systemet. Foreldre / foresatte kan logge seg på via ID-porten / MinID og finne informasjon knyttet til sitt/sine barn.

Velg «Logg inn med ID-porten», ikke brukernavn og passord!

Ved første innlogging blir man spurt om å gi generelt samtykke til elektronisk kommunikasjon. Man kan velge å samtykke der og da, ikke samtykke, eller velge å ta stilling til dette senere.

Elektronisk samtykke

Logg deg inn i Visma Flyt Skole. Trykk på elevens/barnets navn. Velg fanen samtykke. Vi ber om at dere går gjennom det som skolen ønsker elektronisk samtykke til. Trykk på «Rediger» og «Ja» eller «Nei». Vi ønsker at foreldre / foresatte redigerer egen kontaktinformasjon som er registrert i Visma Flyt Skole. Sjekk at informasjonen som ligger inne, er korrekt. Skriv inn riktig e-postadresse som skolen kan bruke for å sende ut informasjon. Dere kan også legge inn tilleggsinformasjon, f.eks. navn på fastlege.

Digital meldingsbok

Som vi håper alle kjenner til, kan foresatte bruke en to-veis kommunikasjon med skolen via SMS. Dere kan nå sende meldinger til skolen/kontaktlærer på to måter:

  1. SMS som tidligere (egne 14-siffer nummer til skolen og til ansatte)
  2. Meldinger i Visma Flyt Skole med foreldrepålogging (pålogging via ID-porten/MinID).

Ved begge alternativ vil meldinger arkiveres i Visma Flyt Skole, slik at kommunikasjonen mellom skole-hjem er dokumentert. Skoleadministrasjonen/SFO/kontaktlærere har som tidligere opplyst fått tildelt egne telefonnummer som du kan sende SMS til og svare på hvis du selv mottar melding fra disse. Dette 14-siffrede nummeret finnes på klassenes ukeplan, på skolens hjemmeside og i fotokatalogen som hjemmene har fått.

Melding må altså ikke forveksles med SMS, meldinger er informasjon sendt internt i VFS og foresatte må
logge inn via Visma Flyt Skole for å lese mottatte meldinger.

Foresatte kan sende melding slik:

  1. Fra oversiktsbildet etter innlogging: Klikk på linken Send melding til høyre for kontaktlærers navn.
  2. Fra elevkortet(klikk på navnet til en elev i listen til venstre), velg fanen Meldinger, klikk på Ny melding.

Logg på og hold dere oppdatert
Vi tror dette vil bedre kommunikasjonen mellom skole og hjem. Spesielt for ungdomsskolen er dette en grei måte for foresatte og elever til å holde seg oppdatert om fravær, anmerkninger og karakterer på.