Rådgivers oppgaver

Rådgiveren støtter elever i ungdomsskolen med informasjon om videre skolevalg og personlig rådgivning. I UDV-timene lærer elevene å forstå seg selv, inkludert deres evner, interesser og fremtidsdrømmer. De blir også informert om utdanningssystemet og samfunnets trender for yrker. Vi legger vekt på tryggheten som troen på Jesus gir, og oppmuntrer til tillit til hans omsorg.

Vi samarbeider med Kristiansand kommune og rådgiverkoordinator Bente Hansson for å arrangere bedriftsbesøk og arbeidsuker. Vi har også jevnlige møter med videregående skoler og gir tiendeklassinger muligheten til å besøke videregående skoler. Messer og åpen videregående gir elever og foresatte detaljert informasjon om lokale videregående skoler.

Rådgivere på våre skoler

Oasen skole Birkelid:
Mikael Jortveit
Mobil: 902 07 884
e-post

Oasen skole Grenland:
Mario Enrique Vasquez
Mobil: 452 21 794
e-post

Oasen skole Strømme:
Runar Egelid
Mobil:995 37 873
e-post

Oasen skole Mandal:
Katrine Andersen
Mobil:
e-post

Oasen VGS Vennesla
Turid Ramse
Mobil: 908 27 849
e-post

På øvrige skoler ivaretas rådgiveroppgavene av ledelsen. 

Retning.