Image

Rådgivers oppgaver ved Oasen-skolene


Rådgiver bistår alle elevene i løpet av ungdomsskoletrinnene med informasjon om valgmulighetene som elevene har for videre skoleløp, og kan også rådgi den enkelte utfra personlig preferanser.

Når det gjelder rådgivningsarbeidet i skolehverdagen arbeider vi i UDV-timene med at elevene skal lære seg selv å kjenne, både når det gjelder evner, interesser og drømmer for fremtiden. Samtidig er det viktig å ha kunnskap om utdanningssystemet og om konjunkturene i samfunnet og hvilke yrker det vil være mulig jobbe med i fremtiden. Siden det er vanskelig å spå om fremtiden er vi også opptatt av å formidle tryggheten vi har i Jesus som kjenner fremtiden og som har sagt at vi ikke skal bekymre oss men ha tillit til at han vil sørge for oss og lede oss.

Vi har et samarbeid med Kristiansand kommune og rådgiverkoordinator Bente Hansson som blant mye annet ordner med bedriftsbesøk og arbeidsuker. Vi har jevnlig informasjonsmøter med inntaket til videregående skole og med de videregående skolene. Hver høst er tiende trinn en dag på hospitering i videregående skole. I tillegg er det messer og besøk på åpen videregående som skal sørge for at elever og foresatte får mulighet til å se og få detaljert informasjon om de videregående skolene i området.  

Oasen skole BirkelidMikael Jortveit

adjunkt og rådgiver

Kontor i ungdomsbygget

Mobil: 902 07 884
e-post

Mandal - Strømme - Vågsbygd


På Oasen skole Mandal, Strømme og Vågsbygd ivaretas rådgiverfunksjonen av skolens ledelse, eller den de delegerer dette til.