Skolehelsetjenesten

Målet med skolehelsetjenesten er å fremme elevens helse og legge grunnlaget for å forebygge sykdommer og plager senere i livet. Skolehelsetjenesten samarbeider med hjem, skole og hjelpeapparat.

Skolehelsetjenesten retter seg mot tema der skolen har en viktig rolle, men der helsesykepleier har del-ansvar. Dette er ernæring, utvikling av sosiale ferdigheter, fysisk aktivitet, psykisk helse, pubertetsutvikling, personlig hygiene, ute- og innemiljø, rus og tobakk.

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier og fysioterapaut. Skolehelsetjenesten gir ikke medisinsk behandling, da må fastlege kontaktes.

Helsesykepleier har taushetsplikt, og fortrolige opplysninger vil ikke bil gitt videre uten samtykke.

Skoletannlegen hører ikke inn under skolehelsetjenesten.

Helsesykepleier har fast kontortid for elever, foreldre og lærere.

Faste oppgaver helsesykepleier har i grunnskolen:

Barneskolen:
Oversikt over barnevaksinasjons-programmet her.

 1. trinn: Skolestartundersøkelse med helsesykepleier og lege på skolen i løpet av 1. skoleår. Elevene tilbys oppfølging etter behov
 2. trinn: Tilbud om Tetravac-vaksine (Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt).+Lenke til FHI. Elevene tilbys oppfølging etter behov
  Se mer: her
 3. trinn: Måling av vekst: Høyde og vekt. Elevene tilbys oppfølging etter behov. (Enkelte skoler måler vekst samtidig som det gis vaksine på 2. trinn)
 4. trinn: Elevene tilbys oppfølging etter behov
 5. trinn: Pubertetsundervisning. Elevene tilbys oppfølging etter behov
 6. trinn: Tilbud om MMR vaksine (Meslinger, kusma og Røde Hunder) +Lenke til fhi. Elevene tilbys oppfølging etter behov.
  Se mer: her
 7. trinn: Tilbud om HPV vaksine, to doser (Vaksine mot humant papilloma-virus). + lenke til Fhi. Elevene tilbys oppfølging etter behov
  Se mer: her

Ungdomsskolen:

8. trinn: Tilbud om 8.klasse-samtale, helseundersøkelse, måling av vekst; høyde, vekt og samtale med helsesykepleier. Elevene tilbys oppfølging etter behov

9. trinn: Elevene tilbys oppfølging etter behov

10. trinn: Tilbud om Boostrix-polio vaksine (Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt). Se mer: her. Elevene tilbys oppfølging etter behov

Faste oppgaver helsesykepleier har i grunnskolen:

 • Elevene kan komme og få veiledning og prate om ting de er opptatt av som trivsel, vennskap, mobbing, forelskelse, tristhet, ensomhet, bekymringer, kropp, kost, seksualitet, hjemmesituasjon eller hva enn det måtte være. De kan komme i grupper eller alene.
 • Syns- og hørselsundersøkelse kan tas ved behov.
 • Elever og foreldre kan ta kontakt uten avtale, stikk gjerne innom kontoret i åpningstiden eller dere kan gjøre en avtale på forhånd via telefon eller mail.
 • Helsesykepleier samarbeider med blant annet skolens ansatte, foresatte, fysioterapeuter, familiesenteret, psykolog, PP-tjeneste, kommunale leger, sykehus, barnevern og andre.
 • Helsesykepleier vil gjerne ha et nært samarbeid med elever, hjem og skole. Hun tilbyr ulike former for veiledning, individuelt og i gruppe.
 • Hvis foreldre/foresatte ønsker samtale, kan dere henvende dere til skolen, helsesykepleier eller helsestasjonen.
 • Helsesykepleier samarbeider med sosiallærer ved skolen, og i samarbeid tilbys ulike gruppetilbud til elevene ved behov.
 • Helsesykepleier deltar på samarbeidsmøter - ansvarsgruppemøter i forhold til enkelte elever.
 • Helsesykepleier er en del av Familiens hus og kan henvise videre til familieterapeut/ psykolog og andre. (Gjelder ikke for Skien kommune).
 • Oversikt over tilbudet Kristiansand kommune tilbyr.
 • Oversikt over tilbudet Lindesnes kommune tilbyr.

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier - Birkelid

Cecilie Moe Bersås
Tilgjengelig på: Mandag (partallsuker), torsdag og fredag
Mobil: 906 76 916

Helsesykepleier - Grenland

Claudia Almeida
Tilgjengelig på: onsdag og torsdag
Mobil: 48178377

Helsesykepleier - Strømme

Merete Gunvaldsen
Tilgjengelig på: Torsdager og fredager
Mobil: 947 91 547

Helsesykepleier - Mandal

Henriette Skraastad
Tilgjengelig på: Tirsdager og torsdager
Sted: Kontor i 1. etg. kontorbygget
Mobil: 48 05 51 24

Helsesykepleier - Vågsbygd

Tonje Tveito Andersen
Tilgjengelig på: tirsdager frem til kl 11.00
Mobil: 95303564

Helsesykepleier - Vennesla

Martine Rødli
Tilgjengelig på: tirsdager
Mobil: 48217788

Oasen skole Strømme

Helsesøster

Karoline Bauer-Nilsen
Telefon: 468 97 224
e-post: karoline.bauer-nilsen(a)mandal.kommune.no

Arbeidsdager: Onsdag, torsdag og fredag i partallsuker.

Sted: Kontoret er på Frøysland skole og ligger i 1. etasje, under «broa/balkongen» mellom 7 klassene. Jeg er tilgjengelig på Oasen skole etter avtale.

Oasen skole Vågsbygd

Helsesøster

Karoline Bauer-Nilsen
Telefon: 468 97 224
e-post: karoline.bauer-nilsen(a)mandal.kommune.no

Arbeidsdager: Onsdag, torsdag og fredag i partallsuker.

Sted: Kontoret er på Frøysland skole og ligger i 1. etasje, under «broa/balkongen» mellom 7 klassene. Jeg er tilgjengelig på Oasen skole etter avtale.

Oasen skole Birkelid

Helsesøster

Karoline Bauer-Nilsen
Telefon: 468 97 224
e-post: karoline.bauer-nilsen(a)mandal.kommune.no

Arbeidsdager: Onsdag, torsdag og fredag i partallsuker.

Sted: Kontoret er på Frøysland skole og ligger i 1. etasje, under «broa/balkongen» mellom 7 klassene. Jeg er tilgjengelig på Oasen skole etter avtale.

Oasen skole Mandal

Helsesøster

Karoline Bauer-Nilsen
Telefon: 468 97 224
e-post: karoline.bauer-nilsen(a)mandal.kommune.no

Arbeidsdager: Onsdag, torsdag og fredag i partallsuker.

Sted: Kontoret er på Frøysland skole og ligger i 1. etasje, under «broa/balkongen» mellom 7 klassene. Jeg er tilgjengelig på Oasen skole etter avtale.