Skolehelsetjenesten

Målet med skolehelsetjenesten er å fremme elevens helse og legge grunnlaget for å forebygge sykdommer og plager senere i livet. Skolehelsetjenesten samarbeider med hjem, skole og hjelpeapparat.

Skolehelsetjenesten retter seg mot tema der skolen har en viktig rolle, men der helsesøster har delansvar. Dette er ernæring, utvikling av sosiale ferdigheter, fysisk aktivitet, psykisk helse, pubertetsutvikling, personlig hygiene, ute- og innemiljø, rus og tobakk.

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier og fysioterapaut. Skolehelsetjenesten gir ikke medisinsk behandling, da må fastlege kontaktes.

Helsesykepleier har taushetsplikt, og fortrolige opplysninger vil ikke bil gitt videre uten samtykke.

Skoletannlegen hører ikke inn under skolehelsetjenesten.

Helsesykepleier har fast kontortid for elever, foreldre og lærere.

Faste oppgaver helsesykepleier har i grunnskolen:

Barneskolen:
1. trinn: Oppfølging av førskoleundersøkelse; syn/hørsel
                Prosjekt god skolestart
                Delta i «Zippys venner» prosjekt for god psykisk helse

2. trinn: Vaksinasjon tetravac  (Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt)
                Se mer: her

3. trinn: Måling av vekst; lengde og vekt.

4. trinn:

5. trinn: Pubertetsundervisning

6. trinn: Vaksinasjon MMR (meslinger, kusma og røde hunder)
                Se mer: her

7. trinn: Vaksinasjon av jenter, HPV vaksine (mot humant papilloma virus, forebyggende mot livmorhalskreft)
                Se mer: her

8. trinn: Måling av vekst: Vekt/høyde, samt helsesamtale. Undervisning Rus/aggresjon

9.trinn: –

10. trinn: Vaksinasjon Boostrix polio(Difteri,stivkrampe,kikhost og poliomelitt)
                   Se mer: her
                   Seksualundervisning helsesøster/skolelege

Andre oppgaver helsesykepleier har

  • Elevene kan komme og få veiledning og prate om ting de er opptatt av som trivsel, vennskap, mobbing, forelskelse, tristhet, ensomhet, bekymringer, kropp, kost, seksualitet, hjemmesituasjon eller hva enn det måtte være. De kan komme i grupper eller alene.
  • Syns- og hørselsundersøkelse kan tas ved behov.
  • Elever og foreldre kan ta kontakt uten avtale, stikk gjerne innom kontoret i åpningstiden eller dere kan gjøre en avtale på forhånd via telefon eller mail.
  • Helsesykepleier samarbeider med blant annet skolens ansatte, foresatte, helsestasjonslege/ skolelege, fysioterapeuter, familiesenteret, psykolog, PP-tjeneste, kommunale leger, sykehus, barnevern og andre.
  • Helsesykepleier vil gjerne ha et nært samarbeid med elever, hjem og skole. Hun tilbyr ulike former for veiledning, individuelt og i gruppe.
  • Hvis foreldre/foresatte ønsker samtale, kan dere henvende dere til skolen, helsesykepleier eller helsestasjonen.
  • Helsesykepleier samarbeider med sosiallærer ved skolen, og i samarbeid tilbys ulike gruppetilbud til elevene ved behov.
  • Helsesykepleier deltar på samarbeidsmøter – ansvarsgruppemøter i forhold til enkelte elever.
  • For Oasen skole Birkelid er helsesykepleier en del av Familiens hus i Songdalen, og kan henvise videre til familieterapeut/ psykolog og andre, gjelder innbyggerne i Songdalen kommune.

Kontaktinformasjon

Helsesøster - Birkelid

Magnhild Mæland
Tilgjengelig på: onsdager og fredager
Sted: Kontor i administrasjonsbygget
Mobil: 902 80 664

Helsesøster - Strømme

Inger Anne Lyngroth Undheim
Tilgjengelig på: tirsdager og torsdager
Mobil: 416 29 936

Helsesøster - Vågsbygd

Hege Engestøl
Tilgjengelig på: onsdager frem til kl 11.00
Mobil: 950 18 421

Helsesøster - Mandal

Svanhild Aukland Sørensen
Tilgjengelig på: Mandager
Sted: Kontor i 1. etg. kontorbygget
Mobil: 46 84 74 52

Oasen skole Strømme

Helsesøster

Karoline Bauer-Nilsen
Telefon: 468 97 224
e-post: karoline.bauer-nilsen(a)mandal.kommune.no

Arbeidsdager: Onsdag, torsdag og fredag i partallsuker.

Sted: Kontoret er på Frøysland skole og ligger i 1. etasje, under «broa/balkongen» mellom 7 klassene. Jeg er tilgjengelig på Oasen skole etter avtale.

Oasen skole Vågsbygd

Helsesøster

Karoline Bauer-Nilsen
Telefon: 468 97 224
e-post: karoline.bauer-nilsen(a)mandal.kommune.no

Arbeidsdager: Onsdag, torsdag og fredag i partallsuker.

Sted: Kontoret er på Frøysland skole og ligger i 1. etasje, under «broa/balkongen» mellom 7 klassene. Jeg er tilgjengelig på Oasen skole etter avtale.

Oasen skole Birkelid

Helsesøster

Karoline Bauer-Nilsen
Telefon: 468 97 224
e-post: karoline.bauer-nilsen(a)mandal.kommune.no

Arbeidsdager: Onsdag, torsdag og fredag i partallsuker.

Sted: Kontoret er på Frøysland skole og ligger i 1. etasje, under «broa/balkongen» mellom 7 klassene. Jeg er tilgjengelig på Oasen skole etter avtale.

Oasen skole Mandal

Helsesøster

Karoline Bauer-Nilsen
Telefon: 468 97 224
e-post: karoline.bauer-nilsen(a)mandal.kommune.no

Arbeidsdager: Onsdag, torsdag og fredag i partallsuker.

Sted: Kontoret er på Frøysland skole og ligger i 1. etasje, under «broa/balkongen» mellom 7 klassene. Jeg er tilgjengelig på Oasen skole etter avtale.