Eiere av Oasen skole

Oasen skole eies i dag av tre menigheter; Oasen Bibelsenter i Søgne, Filadelfia i Kristiansand og Hånes Frikirke på Hånes utenfor Kristiansand.  Dette gir god spennvidde inne kirkelandskapet og et solid fundament for Oasen-skole som en skolebevegelse på Sørlandet.

Formelt sett er eierforholdet ordnet i et aksjeselskap som heter Oasen skole Holding. Her har henholdsvis:
Oasen Bibelsenter 70%
Filadelfia Kristiansand 20%
Hånes Frikirke 10%

Vi oppfordrer alle til å bli litt bedre kjent med våre eiere! Sjekk ut nettportalene deres og send dem gjerne en takk og en oppmuntring for det viktige arbeidet de velger å være banebrytende på i vår landsdel!

Image

Oasen Menighet er én kirke med lokasjon i Søgne og Mandal. På våre gudstjenester samles alle generasjoner til frisk lovsang, en praktisk tale og herlig fellesskap. Etter søndagsgudstjenesten, som er en av kirkens to hovedsamlinger, har vi ofte kafé hvor vi serverer middag og kaffe/kaker. Vi samles i Søgne 11.00 og i Mandal 17.00.

Den andre hovedsamlingen i kirka er Life-grupper i hjemmene. Life-gruppene samles gjennom uka, men de fleste møtes på tirsdager. Ta kontakt dersom du ønsker å ta del i et livsnært og varmt fellesskap i en av våre Life-grupper.

I Søgne har vi også ungdomsmøter, Preteens-arbeid, bønnemøter, barnekor, dansegruppe, søndagsskole og seniormøter. I tillegg driver vi Hjelperen Bruktbutikk som ligger på Tangvall i Søgne. 

Vi håper å se deg i Oasen menighet, du er alltid velkommen hos oss!

Kontakt Oasen menighet

Image

Filadelfia Kristiansand er en menighet full av liv som er i sterk vekst. Lokalene i Q42 er stadig fylt opp av mennesker som kommer for å delta på barnekor eller samtalegruppe. Som søker fellesskap med Jesus og hverandre. 

Menigheten sine hovedsamlinger er:
Søndag kl. 11.00 Gudstjeneste
Onsdag kl. 19.30 Bønn- og lovsangsmøte
Fredag kl. 20.00 Ungdomsmøte

Vi har et rikt menighetsprogram som du kan finne på vår nettside. 

I tillegg drives bl. a. arbeidene:
FOS - rusrehabilitering
Shelter - bo- og integreringssenter for innvandrere
PUFF - avlastingstilbud for ungdom
Radio 3.16 - DAB radio
Filadelfia Bibelskole - 2-årig bibelskole
Filadelfia Hjem - smågrupper
Damer i Byen - smågrupper og storsamlinger

Velkommen til oss i Filadelfia Kristiansand!

Kontakt Filadelfia menighet

Image


Hånes Frikirke er en aktiv lokalmenighet på Hånes! I 2012 flyttet vi inn i eget kirkebygg i Hånesveien 101. Her trives vi godt og det er stor aktivitet hele uka gjennom. 

Menigheten sine hovedsamlinger er:
Søndag kl. 11.00 Gudstjeneste
Forskjellige smågrupper annenhver uke
Lørdag i oddetallsuker kl. 20.00 Ungdomsmøte

Vi har et rikt menighetsprogram som du kan finne på vår nettside. 

I tillegg drives bl. a. arbeidene:
Tweens - for deg mellom 9 og 13 år
FRIK  - for ungdom
Støperiet - for ungdom 18 +
Smågrupper - for alle aldere og lissituasjoner
Frimat - gir bort mat gratis
Åpent hus café 101 - familiemiddag for alle

Velkommen til oss i Hånesveien 101!

Kontakt Hånes Frikirke