Eiere av Oasen skole

Oasen skole eies i dag av tre menigheter; Oasen Bibelsenter i Søgne/Mandal, Filadelfia i Kristiansand og Hånes Frikirke på Hånes utenfor Kristiansand.  Dette gir god spennvidde inne kirkelandskapet og et solid fundament for Oasen-skole som en skolebevegelse på Sørlandet.

Formelt sett er eierforholdet ordnet i et aksjeselskap som heter Oasen skole Holding. Her har henholdsvis:

  • Oasen Bibelsenter 70%
  • Filadelfia Kristiansand 20%
  • Hånes Frikirke 10%

Vi oppfordrer alle til å bli litt bedre kjent med våre eiere! Sjekk ut nettportalene deres og send dem gjerne en takk og en oppmuntring for det viktige arbeidet de velger å være banebrytende på i vår landsdel!