Ledige stillinger
fra 1. august 2019!

Ledige stillinger som lærer ved Oasen skole

Har du lyst til å jobbe i et kristent fellesskap, og er du god på formidling og gode relasjoner med elever?

Oasen skole består av fire kristne friskoler, og vi trenger å styrke lærerstaben på flere av skolene fra 1. august 2019.

Du kan gjerne spesifisere hvilken skole du foretrekker, samtidig som vi kommer til å vurdere alle kvalifiserte søknader i forhold til skolenes behov.

Vi ser etter deg som:
– er god på formidling og på å skape gode relasjoner
– er kreativ og engasjert
– er trygg i undervisning og pedagogikk
– vil bidra til positiv utvikling hos elevene både faglig og sosialt
– arbeider bra både i team og selvstendig

Spesifikke behov ved enkelte av skolene:
– Norsk, engelsk, matematikk og spes. ped. er fag som ofte vil bli prioritert.
– IKT-kompetanse vil også bli vektlagt
Birkelid: Behov er ikke helt avklart, men søk gjerne
Mandal: Flere stillinger og varierte behov
Strømme: Blant annet spes.ped.-kompetanse på barne- og ungdomstrinnet og norsk på ungdomstrinnet
Vågsbygd: Kompetanse innen spansk og musikk

Dine kvalifikasjoner:
– Utdanning ift krav for grunnskolen er en forutsetning.
– Som ansatt ved Oasen skole må du kunne identifisere deg med, og stille deg bak skolens kristne verdigrunnlag.

Vi kan tilby:
– Lønn etter offentlig regulativ
– Et godt arbeidsmiljø
– Vikariat, med mulighet for fast ansettelse
– Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Fortell litt i søknaden om din motivasjon for å jobbe i en kristen friskole.

Du kan gjerne presisere hvilke skoler du helst vil jobbe på – Oasen skole Birkelid, Mandal, Strømme eller Vågsbygd.

Send søknad og CV til e-post: post@oasenskole.no

Søknadsfrist fredag 1. mars.


Ledige stillinger som fagarbeider/ assistenter ved Oasen skole

Har du lyst å jobbe i et kristent fellesskap, og er du god på relasjoner?
Ved flere av skolene trenger vi nye assistenter ved skolestart i august 2019. Du kan gjerne spesifisere hvilken skole du foretrekker, samtidig som vi kommer til å vurdere alle kvalifiserte søknader i forhold til skolenes behov.

Vi ser etter deg som:
– er god på å skape gode relasjoner
– er kreativ og engasjert
– vil bidra til positiv utvikling hos eleven både faglig og sosialt
– arbeider bra både i team og selvstendig

Dine kvalifikasjoner:
– Utdannelse som fagarbeider i barne- og ungdomsfaget er en fordel.

– Som ansatt ved Oasen skole må du kunne identifisere deg med, og stille deg bak skolens kristne verdigrunnlag.

Vi kan tilby:
– Lønn etter offentlig regulativ
– Et godt arbeidsmiljø
– Vikariat, med mulighet for fast ansettelse
– Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Fortell litt i søknaden om din motivasjon for å jobbe i en kristen friskole.

Du kan gjerne presisere hvilke skoler du helst vil jobbe på – Oasen skole Birkelid, Mandal, Strømme eller Vågsbygd.

Send søknad og CV til e-post: post@oasenskole.no

Søknadsfrist: Vi behandler søknader fortløpende, men søk gjerne nå!


Det er ledig stilling som inspektør på Oasen skole Strømme fra 01.08.2019.

Stillingen vil innebære ca 50% undervisning, og 50 % administrasjon. Administrasjonsdelen vil øke i takt med skolens størrelse. Vikaransvar inngår i stillingen.

Inspektøren er en del av lederteamet til skolen, og skal delta der, få tildelt/påta seg oppgaver og bidra i felles arbeid til det beste for skolen, ansatte og elever. Vi vil tilstrebe å ha klarlagt arbeidsfordeling så langt det er mulig, men noen uforutsette oppgaver må man regne med.

Inspektøren vil være rektors viktigste støtte, og må i kortere perioder være rektors stedfortreder når det er nødvendig.

Søker må ha godkjent pedagogisk utdanning samt kunne identifisere seg med, og stille seg bak skolens kristne verdigrunnlag. Det er ønskelig med ledererfaring/lederutdanning.

Oasen skole Strømme tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Utfordrende stilling med gode muligheter for videreutvikling.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Politiattest må legges frem for arbeid i skole og barnehage.

Kontaktperson for stillingen: snefrid.aateigen@oasenskole.no

Søknadsfrist: 15. februar


Ledig fast stilling som rektor på Oasen skole Strømme

Det er ledig fast stilling som rektor ved Oasen skole Strømme fra 01.08.2019

Vi søker

En rektor som kan

 • utvikle skolen i en pionerfase
 • bygge videre på skolens visjon, kultur og verdier, og personlig identifisere seg med skolens kristne verdigrunnlag
 • jobbe i nettverk med de andre Oasen skolene
 • videreutvikle skolen som en lærende organisasjon
 • har gode kunnskaper om hvordan man skaper et trygt og godt læringsmiljø, og vet hvilke styringsverktøy som finnes
 • være en relasjonsorientert leder, både i samarbeid med ansatte, elever og foreldre.
 • utvikle en skole der digital kompetanse og bruk av digitale verktøy bidrar til å fremme læring
 • utvikle skolen til å bli en positiv aktør i nærmiljøet og samarbeide med omkringliggende menigheter.

Krav til kompetanse

Søker må ha godkjent pedagogisk utdanning. Det er ønskelig med ledererfaring/lederutdanning.

Oasen skole Strømme tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Utfordrende stilling med gode muligheter for videreutvikling.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Attester og vitnemål tar en med til et eventuelt intervju

Politiattest

Politiattest må legges frem for arbeid i skole og barnehage

Søknadsfrist: 15. februar

Kontaktperson for stillingen: oyvind.haugland@oasenskole.no

lærer-elever