Ledige stillinger
fra 1. august 2018!

 

Ledige stillinger
fra 1. august 2018!

Ledige stillinger som lærer ved Oasen skole

Har du lyst å jobbe i et kristent fellesskap og er du god på formidling og relasjon? 

Oasen skole er fire kristen friskoler og vi trenger å styrke lærerstaben på alle skolene fra 1. august 2018. Du kan gjerne spesifisere hvilken skole du foretrekker, samtidig som vi kommer til å vurdere alle kvalifiserte søknader i forhold til skolenes behov. 

Ledige stillinger assistenter som ved Oasen skole

Har du lyst å jobbe i et kristent fellesskap og er du god på relasjon? 

Ved flere av skolene trenger vi nye assistenter ved skolestart i august 2018. Du kan gjerne spesifisere hvilken skole du foretrekker, samtidig som vi kommer til å vurdere alle kvalifiserte søknader i forhold til skolenes behov. 

Vi ser etter deg som:

 • er god på formidling og relasjoner
 • er kreativ og engasjert
 • er trygg i undervisning og pedagogikk
 • vil bidra til positiv utvikling hos eleven både faglig og sosialt
 • arbeider bra både i team og selvstendig

Spesifikke behov hos enkelte av skolene:

 • Norsk, engelsk, matematikk og spes. ped er fag som ofte vil bli prioritert. 
 • IKT-kompetanse vil også bli vektlagt
 • Birkelid: Ekstra behov for lærere til 1.-4. trinn 
 • Mandal: Flere stillinger og varierte behov
 • Strømme: Kompetanse lærer 1.-7. trinn
 • Strømme: Kompetanse musikk og spes. ped.
 • Vågsbygd: Kompetanse innen spansk

Dine kvalifikasjoner:

 • Utdanning ift krav for grunnskolen er en forutsetning
 • Som lærer ved Oasen skole må du kunne arbeide i tråd med skolens kristne verdigrunnlag.

Vi kan tilby:

 • Lønn etter offentlig regulativ
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Vikariat, med mulighet for fast ansettelse.

Fortell litt i søknaden om din motivasjon for å jobbe i en kristen friskole.

Du kan gjerne presiser hvilke skoler du helst vil jobbe på – Oasen skole Birkelid, Mandal, Strømme eller Vågsbygd.

Send søknad og CV til e-post: post@oasenskole.no

Vi ser etter deg som:

 • er god på relasjoner
 • er kreativ og engasjert
 • vil bidra til positiv utvikling hos eleven både faglig og sosialt
 • arbeider bra både i team og selvstendig

Dine kvalifikasjoner:

 • Som assistent ved Oasen skole må du kunne arbeide i tråd med skolens kristne verdigrunnlag.

Vi kan tilby:

 • Lønn etter offentlig regulativ
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Vikariat, med mulighet for fast ansettelse.

Fortell litt i søknaden om din motivasjon for å jobbe i en kristen friskole.

Du kan gjerne presiser hvilke skoler du helst vil jobbe på – Oasen skole Birkelid, Mandal, Strømme eller Vågsbygd.

Send søknad og CV til e-post: post@oasenskole.no

lærer-og-elever

Ledige stillinger som lærer ved Oasen skole

Har du lyst å jobbe i et kristent fellesskap og er du god på formidling og relasjon? 

Oasen skole er fire kristen friskoler og vi trenger å styrke lærerstaben på alle skolene fra 1. august 2018. Du kan gjerne spesifisere hvilken skole du foretrekker, samtidig som vi kommer til å vurdere alle kvalifiserte søknader i forhold til skolenes behov. 

Vi ser etter deg som:

 • er god på formidling og relasjoner
 • er kreativ og engasjert
 • er trygg i undervisning og pedagogikk
 • vil bidra til positiv utvikling hos eleven både faglig og sosialt
 • arbeider bra både i team og selvstendig

Spesifikke behov hos enkelte av skolene:

 • Norsk, engelsk, matematikk og spes. ped er fag som ofte vil bli prioritert. 
 • IKT-kompetanse vil også bli vektlagt
 • Birkelid: Ekstra behov for lærere til 1.-4. trinn 
 • Mandal: Flere stillinger og varierte behov
 • Strømme: Kompetanse lærer 1.-7. trinn
 • Strømme: Kompetanse musikk og spes. ped.
 • Vågsbygd: Kompetanse innen spansk

Dine kvalifikasjoner:

 • Utdanning ift krav for grunnskolen er en forutsetning
 • Som lærer ved Oasen skole må du kunne arbeide i tråd med skolens kristne verdigrunnlag.

Vi kan tilby:

 • Lønn etter offentlig regulativ
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Vikariat, med mulighet for fast ansettelse.

Presiser hvilke skoler du helst vil jobbe på – Oasen skole Birkelid, Mandal, Strømme eller Vågsbygd.

Send søknad og CV til e-post: post@oasenskole.no


Ledige stillinger som assistenter ved Oasen skole

Har du lyst å jobbe i et kristent fellesskap og er du god på relasjon? 

Ved flere av skolene trenger vi nye assistenter ved skolestart i august 2018. Du kan gjerne spesifisere hvilken skole du foretrekker, samtidig som vi kommer til å vurdere alle kvalifiserte søknader i forhold til skolenes behov. 

Vi ser etter deg som:

 • er god på relasjoner
 • er kreativ og engasjert
 • vil bidra til positiv utvikling hos eleven både faglig og sosialt
 • arbeider bra både i team og selvstendig

Dine kvalifikasjoner:

 • Som assistent ved Oasen skole må du kunne arbeide i tråd med skolens kristne verdigrunnlag.

Vi kan tilby:

 • Lønn etter offentlig regulativ
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Vikariat, med mulighet for fast ansettelse.

Presiser hvilke skoler du helst vil jobbe på – Oasen skole Birkelid, Mandal, Strømme eller Vågsbygd.

Send søknad og CV til e-post: post@oasenskole.no

lærer-elever