Ledige stillinger ved Oasen-skolene

Søk om jobb herTil elektronisk søknadsskjema

Har du lyst til å jobbe i et kristent fellesskap? Er du god på formidling og gode relasjoner med elever?

Vi søker ansatte fra høsten 2022


Har du lyst til å jobbe i et kristent fellesskap? Er du god på relasjoner og formidling? Vi søkere lærere og miljøarbeidere (fagarbeider/assistenter)  ved alle våre skoler fra høsten 2022.
Oasen-skolene er godkjent etter friskoleloven og jobber iht offentlig godkjente læreplaner. I KRLE har vi en egen (og offentlig godkjent) læreplan som gir utvidet fokus på kristen tro.

Lærere (pedagoger)
 • Lærere i 100% stilling, både vikariater og faste stillinger 

 • Kontaktlærere og timelærere. Fortrinnsvis undervisningskompetanse i minimum ett basisfag, men også behov i  naturfag, kunst og håndverk og spansk

 • Lærere med spesialpedagogisk kompetanse

Les mer om kvalifikasjoner og søk via vårt elektroniske søknadsskjema lenger nede på siden.

  Som lærer/pedagog er du:
  • Kvalifisert for arbeid i norsk grunnskole

  • God på formidling og relasjonsbygging

  • Kreativ og engasjert

  • Trygg i undervisning og pedagogikk

  • Fokusert på den faglige og sosiale utviklingen hos elevene

  Miljøarbeidere (fagarbeider/assistent) som:
  • Du har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider (ufaglærte kan også søke)

  • Du har erfaring med barn og unge

  • Du er fleksibel og løsnings-orientert

  • Du er en trygg og tålmodig voksen i møte med barn og unges  forskjellige behov

  Vi kan tilby:
  • Lønn etter offentlig regulativ

  • Et svært godt arbeidsmiljø

  • En meningsfull arbeidshverdag

  • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

  Alle våre ansatte må identifisere seg med skolenes tros- og verdigrunnlag.

  Har du spørsmål? Ta kontakt med aktuell skole HER.
  Link til søknadsskjema HER.
  Stillingsutlysning for lærere er også publisert på Finn.no
  Søknadsfrist 20. februar 2022.