Ledige stilling som pedagogisk utvikler/inspektør ved Oasen skole Birkelid

Det er ledig stilling som inspektør på Oasen skole Birkelid fra 01.08.2019. Oasen skole Birkelid er en kristen friskole som ligger i Songdalen kommune (fra 01.01.20 del av Kristiansand kommune). Stillingen inkluderer også en 30% stilling som pedagogisk utvikler for alle Oasen-skolene gjennom egen ansettelse i Oasen skole Holding. Til denne kombinasjonsstillingen ser vi etter personer med lengre fartstid i skoleverket som er klar for nye utfordringer.

Stillingen fordeles på følgende måte:

Pedagogisk utvikler Oasen skole Holding 30% (selskapet som eier alle Oasen-skolene):

Hovedfokus: Lede pedagogisk utviklingsarbeid på tvers av alle Oasen-skolene. Herunder nevnes følgende:

  • Ansvar for skolenes felles kompetanseheving og utviklingsarbeid
  • Legge til rette for fagnettverk på tvers av skolene
  • Legge til rette for felles planleggingsdager
  • Delaktig i skolenes kvalitetsarbeid
  • Delaktig ved oppstart av nye skoler (pedagogisk planlegging og oppfølgning)

Stillingen rapporterer til daglig leder i Oasen skole Holding og inngår i lederteamet for alle Oasen-skolene.

Inspektør m/sosiallæreroppgaver ved Oasen skole Birkelid 70%:

 • Delaktig i skolens daglige administrasjonsarbeid og pedagogiske utviklingsarbeid
 • Delaktig i oppdatering og oppfølging av skolens kvalitetssikringsarbeid og årshjul
 • Delaktig i skolens arbeid knyttet til et trygt skolemiljø og oppfølging av §9A
 • Delaktig i oppfølgning av ansatte, inkl. time- og arbeidsplaner.
 • Ansvar for sosiallæreroppgaver

Stillingen rapporterer til rektor ved Oasen skole Birkelid og inngår i skolens lederteam.

Søker må ha godkjent pedagogisk utdanning samt kunne identifisere seg med, og stille seg bak skolens kristne verdigrunnlag. Det er ønskelig med ledererfaring/lederutdanning. Lengre fartstid som lærer kan også kvalifisere som relevant erfaring/bakgrunn.

Det er mulig å søke på bare inspektør eller pedagogisk utvikler-stillingen. Dette må i så fall spesifiseres i søknaden.

Oasen skole tilbyr et godt og dynamisk arbeidsmiljø hvor arbeidet med faglig utvikling og skolens visjon har et tydelig fokus. Vi tilbyr lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Politiattest må legges frem for arbeid i skole og barnehage.

Søknad og CV kan sendes til:

Søknadsfrist: 23. april

Stillingen er også utlyst på Finn.no.

Ledige stillinger som lærer ved Oasen skole

Har du lyst til å jobbe i et kristent fellesskap, og er du god på formidling og gode relasjoner med elever?

Oasen skole består av fire kristne friskoler, og vi trenger å styrke lærerstaben på flere av skolene fra 1. august 2019.

Du kan gjerne spesifisere hvilken skole du foretrekker, samtidig som vi kommer til å vurdere alle kvalifiserte søknader i forhold til skolenes behov.

Vi ser etter deg som:
– er god på formidling og på å skape gode relasjoner
– er kreativ og engasjert
– er trygg i undervisning og pedagogikk
– vil bidra til positiv utvikling hos elevene både faglig og sosialt
– arbeider bra både i team og selvstendig

Spesifikke behov ved enkelte av skolene:
– Norsk, engelsk, matematikk og spes. ped. er fag som ofte vil bli prioritert.
– IKT-kompetanse vil også bli vektlagt
Birkelid: Behov er ikke helt avklart, men søk gjerne
Mandal: Flere stillinger og varierte behov
Strømme: Blant annet spes.ped.-kompetanse på barne- og ungdomstrinnet og norsk på ungdomstrinnet
Vågsbygd: Kompetanse innen spansk og musikk

Dine kvalifikasjoner:
– Utdanning ift krav for grunnskolen er en forutsetning.
– Som ansatt ved Oasen skole må du kunne identifisere deg med, og stille deg bak skolens kristne verdigrunnlag.

Vi kan tilby:
– Lønn etter offentlig regulativ
– Et godt arbeidsmiljø
– Vikariat, med mulighet for fast ansettelse
– Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Fortell litt i søknaden om din motivasjon for å jobbe i en kristen friskole.

Du kan gjerne presisere hvilke skoler du helst vil jobbe på – Oasen skole Birkelid, Mandal, Strømme eller Vågsbygd.

Høres dette interessant ut kan du sende søknad og CV til e-post: post@oasenskole.no.

Vi vurderer søknader fortløpende etter hver enkelt skoles behov.


Ledige stillinger som fagarbeider/ assistenter ved Oasen skole

Har du lyst å jobbe i et kristent fellesskap, og er du god på relasjoner?
Ved flere av skolene trenger vi nye assistenter ved skolestart i august 2019. Du kan gjerne spesifisere hvilken skole du foretrekker, samtidig som vi kommer til å vurdere alle kvalifiserte søknader i forhold til skolenes behov.

Vi ser etter deg som:
– er god på å skape gode relasjoner
– er kreativ og engasjert
– vil bidra til positiv utvikling hos eleven både faglig og sosialt
– arbeider bra både i team og selvstendig

Dine kvalifikasjoner:
– Utdannelse som fagarbeider i barne- og ungdomsfaget er en fordel.

– Som ansatt ved Oasen skole må du kunne identifisere deg med, og stille deg bak skolens kristne verdigrunnlag.

Vi kan tilby:
– Lønn etter offentlig regulativ
– Et godt arbeidsmiljø
– Vikariat, med mulighet for fast ansettelse
– Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Fortell litt i søknaden om din motivasjon for å jobbe i en kristen friskole.

Du kan gjerne presisere hvilke skoler du helst vil jobbe på – Oasen skole Birkelid, Mandal, Strømme eller Vågsbygd.

Send søknad og CV til e-post: post@oasenskole.no

Søknadsfrist: Vi behandler søknader fortløpende, men søk gjerne nå!


 
lærer-elever