Har du lyst til å jobbe i et kristent fellesskap? Er du god på formidling og gode relasjoner med elever?

Vi legger ut stilinger for påfølgende skoleår ila januar.
Du er velkommen til å sende en generell søknad i vårt elektroniske søknadsskjema før stillingene for neste skoleår annonseres.