Ledige stillinger
skoleåret 2019/20

Ledige stillinger som lærer ved Oasen skole

Har du lyst til å jobbe i et kristent fellesskap, og er du god på formidling og gode relasjoner med elever?

Oasen skole består av fire kristne friskoler, og vi trenger å styrke lærerstaben på flere av skolene fra 1. august 2019.

Du kan gjerne spesifisere hvilken skole du foretrekker, samtidig som vi kommer til å vurdere alle kvalifiserte søknader i forhold til skolenes behov.

Vi ser etter deg som:
– er god på formidling og på å skape gode relasjoner
– er kreativ og engasjert
– er trygg i undervisning og pedagogikk
– vil bidra til positiv utvikling hos elevene både faglig og sosialt
– arbeider bra både i team og selvstendig

Spesifikke behov ved enkelte av skolene:
– Norsk, engelsk, matematikk og spes. ped. er fag som ofte vil bli prioritert.
– IKT-kompetanse vil også bli vektlagt
Birkelid: Behov er ikke helt avklart, men søk gjerne
Mandal: Flere stillinger og varierte behov
Strømme: Blant annet spes.ped.-kompetanse på barne- og ungdomstrinnet og norsk på ungdomstrinnet
Vågsbygd: Kompetanse innen spansk og musikk

Dine kvalifikasjoner:
– Utdanning ift krav for grunnskolen er en forutsetning.
– Som ansatt ved Oasen skole må du kunne identifisere deg med, og stille deg bak skolens kristne verdigrunnlag.

Vi kan tilby:
– Lønn etter offentlig regulativ
– Et godt arbeidsmiljø
– Vikariat, med mulighet for fast ansettelse
– Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Fortell litt i søknaden om din motivasjon for å jobbe i en kristen friskole.

Du kan gjerne presisere hvilke skoler du helst vil jobbe på – Oasen skole Birkelid, Mandal, Strømme eller Vågsbygd.

Høres dette interessant ut kan du sende søknad og CV til e-post: post@oasenskole.no.

Vi vurderer søknader fortløpende etter hver enkelt skoles behov.


Ledige stillinger som fagarbeider/ assistenter ved Oasen skole

Har du lyst å jobbe i et kristent fellesskap, og er du god på relasjoner?
Ved flere av skolene trenger vi nye assistenter ved skolestart i august 2019. Du kan gjerne spesifisere hvilken skole du foretrekker, samtidig som vi kommer til å vurdere alle kvalifiserte søknader i forhold til skolenes behov.

Vi ser etter deg som:
– er god på å skape gode relasjoner
– er kreativ og engasjert
– vil bidra til positiv utvikling hos eleven både faglig og sosialt
– arbeider bra både i team og selvstendig

Dine kvalifikasjoner:
– Utdannelse som fagarbeider i barne- og ungdomsfaget er en fordel.

– Som ansatt ved Oasen skole må du kunne identifisere deg med, og stille deg bak skolens kristne verdigrunnlag.

Vi kan tilby:
– Lønn etter offentlig regulativ
– Et godt arbeidsmiljø
– Vikariat, med mulighet for fast ansettelse
– Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Fortell litt i søknaden om din motivasjon for å jobbe i en kristen friskole.

Du kan gjerne presisere hvilke skoler du helst vil jobbe på – Oasen skole Birkelid, Mandal, Strømme eller Vågsbygd.

Send søknad og CV til e-post: post@oasenskole.no

Søknadsfrist: Vi behandler søknader fortløpende, men søk gjerne nå!


 
lærer-elever