Oasen skole Grenland

Om skolen

Oasen skole Grenland ønsker å være en skole preget av faglig kvalitet, kreativitet og glede. Dette, sammen med at vi er en skole med et kristent grunnsyn, gjør at vi er et godt alternativ til den offentlige skolen. Hos oss er klassene ofte mindre, noe som gjør at vi har god oversikt og mulighet til å se den enkelte.

Oasen-skolene setter undervisningen i en ramme hvor verdiene og menneskesynet i den kristne troen kommer til uttrykk. Godt samarbeid med foreldre, karakterbygging, trygghet, elevmedvirkning, struktur og orden, respekt for andre og tett oppfølging av den enkelte, er også verdier som vi setter høyt. Dette bidrar til en kultur hvor elever og voksne går sammen om å skape et godt læringsmiljø.

Oasen skole Grenland flyttet høsten 2022 inn i nyoppussede lokaler i Strømdaljordet 58.

Image

Ledige plasser ved Birkelid

Elevtallsramme neste skoleår
Oasen skole Birkelid
Nettversjon
Skoleåret 2020 -21
Klassetrinn123456a+6b789a+9b10Sum
Dagens elevtall februar 202010131819212722213423208
Ledige plasser104405136712566
Ramme/samlet kapasitet20172219264028284628274
Denne elevtallsrammen er vedtatt på styremøte i Oasen skole Birkelid
Dato for styrevedtak:02.12.2019
Vi gjør oppmerksom på at klasser hvor det er få ledige plasser også kan ha søknader inne som ikke er bekreftet.
Vi kan derfor ikke garantere at det er ledig. Vi tar inn elever (etter 1. mars) ut ifra dato for registrert søknad.
Dersom klasser ikke har ledig plass, er det likevel lurt å ta kontakt.
I enkelte tilfeller tar vi ny vurdering, f.eks. på romfordeling etc. Elever kan også flytte/slutte slik at det blir ledig plass. Det er derfor mulig å bli satt opp på venteliste.