Skolefritidsordning (SFO)

Oasen-skolene Birkelid, Mandal,  Strømme og Vennesla tilbyr SFO. Oasen skole Vågsbygd starter SFO ved behov.

Skolefritidsordningen er et frivillig aktivitets- og omsorgstilbud før og etter skoletid for elevene på 1.-4. trinn og for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn.

Det tilbys morgen-SFO fra kl. 07.30 til skolestart, og om ettermiddagene frem til kl. 16.30.

Jente-i-sandkasse

Kontaktinformasjon

Oasen skole - Birkelid

Silje Evenstad
Mobil: 940 01 902
SFO leder (vikar)

Oasen skole - Mandal

Inger Lise Bjørkelid
SFO-leder Mandal
Mobil: 938 35 597

Oasen skole - Strømme

Anita Tangstad
SFO-leder Strømme
Mobil: 482 31 870

Oasen skole - Vågsbygd

Ta kontakt dersom dere har behov for SFO

Oasen skole - Vennesla

Inger Margrethe Nystøl
SFO-leder Vennesla
Mobil: 97797750

SFO Birkelid

SFO-leder

Lenn Henrik Hovden 
Telefon: 468 97 224
e-post: karoline.bauer-nilsen(a)mandal.kommune.no

Sted: SFO disponerer egne lokaler i 1. etasje av bygg ?


Målet med helsesøsters jobb i skolen er å fremme elevens helse og legge grunnlaget for å forebygge sykdommer og plager senere i livet. Helsesøster samarbeider med hjem, skole og hjelpeapparat.


  • SFO Birkelid prisliste

SFO Mandal

SFO-leder

Karoline Bauer-Nilsen
Telefon: 468 97 224
e-post: karoline.bauer-nilsen(a)mandal.kommune.no

Sted: SFO disponerer lokalene som også benyttes av småskolen. Her har vi god tilgang til et godt utvalg av materiell og leker. 


Målet med helsesøsters jobb i skolen er å fremme elevens helse og legge grunnlaget for å forebygge sykdommer og plager senere i livet. Helsesøster samarbeider med hjem, skole og hjelpeapparat.


  • SFO Mandal prisliste

SFO Mandal

SFO-leder

Karoline Bauer-Nilsen
Telefon: 468 97 224
e-post: karoline.bauer-nilsen(a)mandal.kommune.no

Sted: SFO disponerer lokalene som også benyttes av småskolen. Her har vi god tilgang til et godt utvalg av materiell og leker. 


Målet med helsesøsters jobb i skolen er å fremme elevens helse og legge grunnlaget for å forebygge sykdommer og plager senere i livet. Helsesøster samarbeider med hjem, skole og hjelpeapparat.


  • SFO Mandal prisliste

SFO Strømme

SFO-leder

Karoline Bauer-Nilsen
Telefon: 468 97 224
e-post: karoline.bauer-nilsen(a)mandal.kommune.no

Sted: Kontoret er på Frøysland skole og ligger i 1. etasje, under «broa/balkongen» mellom 7 klassene. Jeg er tilgjengelig på Oasen skole etter avtale.


Målet med helsesøsters jobb i skolen er å fremme elevens helse og legge grunnlaget for å forebygge sykdommer og plager senere i livet. Helsesøster samarbeider med hjem, skole og hjelpeapparat.


  • SFO Strømme prisliste

SFO Vågsbygd

SFO-leder

Karoline Bauer-Nilsen
Telefon: 468 97 224
e-post: karoline.bauer-nilsen(a)mandal.kommune.no

Sted: Kontoret er på Frøysland skole og ligger i 1. etasje, under «broa/balkongen» mellom 7 klassene. Jeg er tilgjengelig på Oasen skole etter avtale.


Målet med helsesøsters jobb i skolen er å fremme elevens helse og legge grunnlaget for å forebygge sykdommer og plager senere i livet. Helsesøster samarbeider med hjem, skole og hjelpeapparat.


  • SFO Vågsbygd prisliste