Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen er et frivillig aktivitets- og omsorgstilbud før og etter skoletid for elevene på 1. - 4. trinn og for barn med særskilte behov på 5. - 7. trinn.

Fra august 2023 ble det innført en ordning med 12 timers gratis kjernetid for SFO for elever på 1. og 2. trinn.
Fra august 2024 videreføres denne ordningen med gratis kjernetid i SFO for 1.-3. trinn.

Søknadsfrist for SFO-plass neste skoleår: 10. juni.

De som allerede har SFO-plass fra før trenger ikke å søke.

Søk om plass
Image

Skolefritidsordning (SFO)

Oasen skole - Birkelid

Silje Evenstad
Mobil: 940 01 902
SFO leder (vikar)

Oasen skole - Vågsbygd

Andrea Solgaard
SFO leder

Oasen skole - Grenland

Hanne-Mathilde Ø-Røste
SFO leder

Oasen skole - Vennesla

Inger Margrethe Nystøl
SFO-leder
Mobil: 401 07 056 (Besvares kun i SFO sin åpningstid)
Jan Erik Tallaksen
SFO-leder

Oasen skole - Strømme

Tanja Skretting
SFO-leder
Mobil: 482 31 870

SFO Birkelid

SFO-leder

Lenn Henrik Hovden 
Telefon: 468 97 224
e-post: karoline.bauer-nilsen(a)mandal.kommune.no

Sted: SFO disponerer egne lokaler i 1. etasje av bygg ?


Målet med helsesøsters jobb i skolen er å fremme elevens helse og legge grunnlaget for å forebygge sykdommer og plager senere i livet. Helsesøster samarbeider med hjem, skole og hjelpeapparat.


  • SFO Birkelid prisliste

SFO Mandal

SFO-leder

Karoline Bauer-Nilsen
Telefon: 468 97 224
e-post: karoline.bauer-nilsen(a)mandal.kommune.no

Sted: SFO disponerer lokalene som også benyttes av småskolen. Her har vi god tilgang til et godt utvalg av materiell og leker. 


Målet med helsesøsters jobb i skolen er å fremme elevens helse og legge grunnlaget for å forebygge sykdommer og plager senere i livet. Helsesøster samarbeider med hjem, skole og hjelpeapparat.


  • SFO Mandal prisliste

SFO Mandal

SFO-leder

Karoline Bauer-Nilsen
Telefon: 468 97 224
e-post: karoline.bauer-nilsen(a)mandal.kommune.no

Sted: SFO disponerer lokalene som også benyttes av småskolen. Her har vi god tilgang til et godt utvalg av materiell og leker. 


Målet med helsesøsters jobb i skolen er å fremme elevens helse og legge grunnlaget for å forebygge sykdommer og plager senere i livet. Helsesøster samarbeider med hjem, skole og hjelpeapparat.


  • SFO Mandal prisliste

SFO Strømme

SFO-leder

Karoline Bauer-Nilsen
Telefon: 468 97 224
e-post: karoline.bauer-nilsen(a)mandal.kommune.no

Sted: Kontoret er på Frøysland skole og ligger i 1. etasje, under «broa/balkongen» mellom 7 klassene. Jeg er tilgjengelig på Oasen skole etter avtale.


Målet med helsesøsters jobb i skolen er å fremme elevens helse og legge grunnlaget for å forebygge sykdommer og plager senere i livet. Helsesøster samarbeider med hjem, skole og hjelpeapparat.


  • SFO Strømme prisliste

SFO Vågsbygd

SFO-leder

Karoline Bauer-Nilsen
Telefon: 468 97 224
e-post: karoline.bauer-nilsen(a)mandal.kommune.no

Sted: Kontoret er på Frøysland skole og ligger i 1. etasje, under «broa/balkongen» mellom 7 klassene. Jeg er tilgjengelig på Oasen skole etter avtale.


Målet med helsesøsters jobb i skolen er å fremme elevens helse og legge grunnlaget for å forebygge sykdommer og plager senere i livet. Helsesøster samarbeider med hjem, skole og hjelpeapparat.


  • SFO Vågsbygd prisliste