Verdigrunnlag

Oasen-skolene er friskoler som har kristne grunnverdier som rettesnor. I KRLE-faget har skolene en egen læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. I alle de andre fagene brukes de samme lærerlanene som i den offentlige skole. Vi fjerner ikke noe fra læreplanene, men supplerer dem ved å søke og se bibelske perspektiv i fagene. Klassene har morgensamlinger hver dag med fokus på Guds ord.

Oasen-skolenes visjon:

Skolenes visjon er basert på de tre K-ene: kunnskap, karakter og kjennskap.

  • Kunnskap på høyt nivå

    i samsvar med den enkeltes forutsetninger

  • Karakter

    og livsstil som beskrevet i Guds Ord.

  • Kjennskap til Gud som Far,

    Jesus som Frelser og Den hellige ånd som veileder.Fokusområder for Oasen-skolene:

Verdier
Godt samarbeid med foreldre, karakterbygging, trygghet, trivsel, struktur og orden, respekt for andre og tett oppfølging av den enkelte, er verdier som vi setter høyt. Dette skaper et godt læringsmiljø og elever som trives!

Tilpasset undervisning
Vi ønsker å utfordre elevene ut fra hvert barns faglige nivå og evner. Nivådelte lekseplaner og tilpassede skoleoppgaver legger vi stor vekt på. Stasjonsundervisning og varierte arbeidsoppgaver er også med på å motivere elevene.

Digital kompetanse
Oasen-skolene har fokus på digital kompetanse: Ipad eller ChromeBook til alle elevene, prosjektor i hvert klasserom, Google Suite som læringsplattform og digital tavle (Smart Board) i mange klasserom.

BIRKELID – GRENLAND – MANDAL – STRØMME – VÅGSBYGD – VENNESLA

Den første Oasen-skolen ble etablert i 2002 på Birkelid i Songdalen. Oasen skole Strømme og Mandal tok imot de første elevene ved oppstart i 2015. Høsten 2017 åpnet Oasen skole Vågsbygd dørene og høsten 2020 startet vi også Oasen-skole i Vennesla.

Mer om Oasen-skolene