Personvernerklæring


Korrekt behandling av personlig informasjon er svært viktig for alle parter i dagens samfunn. Ved Oasen sine skoler tar vi personvern på alvor og har utarbeidet følgende personvernerklæring: