Om bruk av cookies på oasenskole.no

Cookies, eller Informasjonskapsler, er små tekstfiler som sendes til maskinen din når du besøker nettstedet vårt. De gjør opplevelsen din på nettstedet enklere ved å lagre informasjon om hva du foretar deg. Informasjonskapsler hjelper oss med å forbedre nettstedet og din brukeropplevelse.

Informasjonskapsler benyttes for forskjellige funksjoner, for eksempel for effektiv navigering mellom sider, lagring av dine valg, og forbedring av din opplevelse på vårt nettsted generelt. Noen typer innhold vil f.eks kun bli vist til førstegangsbesøkende til en side. Om en har sett informasjonen en gang, hjelper cookie’en oss til å ikke måtte vise alle meldinger/innhold hver gang alle besøker en aktuell side, men kun den ene gangen.

Brukeravtale

Ved å fortsette å bruke vårt nettsted sier du deg enig i å godta vår bruk av cookies (med mindre du har konfigurert nettleseren til å ikke godta cookies). Hvis du ikke ønsker at cookies installeres når du bruker nettstedet, kan du konfigurere nettleseren din til å blokkere cookies eller bruke privat nettlesing-alternativet.

Hva er en cookie / informasjonskapsel?

En cookie er en liten tekstfil som et nettsted lagrer på datamaskinen eller en mobilenhet når du besøker nettstedet. Den gjør det mulig for nettstedet å huske dine handlinger og innstillinger i en tidsperiode, slik at du ikke trenger å konfigurere dem på nytt hver gang du besøker siden på nytt alle går fra én side til en annen.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet beskrives under.

Cookies som brukes på oasenskole.no

Google Analytics
Google Analytics brukes til å måle trafikk på nettstedet. Disse dataene gjør det mulig for oss å forstå hvordan våre besøkende bruker nettstedet og hjelper oss med å forbedre nettstedet. Denne programvaren bruker en rekke cookies som bidrar til at vi vet om besøkende på nettstedet allerede har besøkt det. Hvis datamaskinen din har slike informasjonskapsler, vil nettleseren din fortelle oss det. Hvis du ikke allerede har en, vil nettleseren din bli tilbudt en. På denne måten kan vi finne ut hvor mange enkeltbrukere vi har og hvor ofte de besøker nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene brukes for statistiske formål, og det er ikke mulig å identifisere enkeltbrukere ved hjelp av dem.

Youtube
På noen sider har vi integrert noen av våre Youtube-videoer. Youtube bruker cookies for å få informasjon om hvor videoene er plassert, hvor ofte de spilles av o.l. Avspilling av videoene vil også medføre at Youtube samler informasjon om at du har sett denne videoen.

Web-server
Web-server (Cloudfare) bruker denne cookie’en for å skille individuelle brukere som deler samme IP-adresse / er på samme nettverk.

Hvordan administrere informasjonskapsler?

Du kan administrere og/eller slette cookies som du ønsker. Du kan slette eller blokkere informasjonskapsler, men hvis du gjør dette, er det mulig at enkelte funksjoner på dette nettstedet ikke fungerer etter hensikten. Du kan slette alle informasjonskapsler som allerede er på datamaskinen, og du kan konfigurere de fleste nettlesere til å ikke godta informasjonskapsler. Forskjellige nettlesere har forskjellige måter å konfigurere nettleserens innstillinger for informasjonskapsler.

Hvordan deaktiverer jeg informasjonskapsler?

Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan du blokkere dem i nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Hvis du gjør det, er det mulig at du ikke ville kunne bruke enkelte tjenester og funksjoner på dette nettstedet. Mer informasjon om hvordan du angir innstillinger for informasjonskapsler i de mest populære nettleserne finnes her:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
iOS

Oasen skole

Personvernerklæring

Slik behandler vi opplysninger om elever og foresatte
 Februar 2021
Dette gjør vi:

 • Oasen-skolene arbeider seriøst og nøyaktig for at personlige opplysninger knyttet til elever ikke skal komme på
  avveier eller bli misbrukt.
 • Rektor er ansvarlig for at disse opplysningene blir brukt riktig og blir oppbevart på en trygg måte.
 • De opplysningene som vi har fått, bruker vi bare slik lover og regler sier at vi skal gjøre.
 • Alle ansatte vet at opplysningene bare skal brukes til det som er nødvendig for å drive skole.
 • Vi deler opplysningene bare med dem som norsk lov sier vi skal dele dem med.
 • Hvis noen andre spør om å få opplysninger, svarer vi at vi bare kan dele opplysninger når den det gjelder, har gitt
  tillatelse til dette.
Dette er de opplysningene vi har og som vi bruker:
 • Navn på alle elever og deres foreldre eller foresatte med adresse, elevens fødselsnummer, telefonnummer og epostadresse.
 • Andre opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne holde kontakt med foreldre eller foresatte på riktig
  måte.
 • Opplysninger som vi har fått gjennom samarbeidet mellom skole og hjem.
 • Opplysninger om skolearbeidet til en elev, f.eks vurderinger, karakterer, fravær etc.
 • Noen ganger har vi opplysninger om elevers helse, f.eks om allergier.
 • Spesielle opplysninger som f.eks skyss for enkelte elever, spesialundervisning mm.
 • Informasjon i datasystemet om elevers pålogging.
Slik oppbevarer vi opplysningene:
 • Elevvurderinger og opplysninger om fravær lagres i spesielle systemer for å sikre at opplysningene ikke kommer
  på avveier.
 • Når skolen mottar brev eller informasjon med personlige opplysninger om eleven, er vi spesielt nøye med at
  ingen får vite hva som står i brevet, unntatt den eller de av lærerne som trenger å vite om innholdet for å kunne
  gi god undervisning.
 • De opplysningene som det er viktig at bare noen få på skolen vet noe om, holder vi nedlåst når opplysningene står på et papir. Slike opplysninger kan også finnes i datasystemet, men da er de lagret slik at man må ha en tilgang med totrinns-bekreftelse for å få tak i dem. Tilgangen gis til dem som arbeider med elevene
 • Vi har en avtale med et datafirma som sørger for at ingen kan bryte seg inn i datasystemet vårt.
 • Så lenge tar vi vare på personlige opplysninger:
  • Navn på elever og alle halvårskarakterer og alle standpunktkarakterer blir tatt vare på for bestandig. Det samme gjelder opplysninger om hvilke fag en elev har fått undervisning i.
  • Det som lærerne har notert om oppførselen til en elev gjennom året, blir slettet når karakteren er gitt og fristen
   for å klage er gått ut. Andre notater tas vare på så lenge eleven går på skolen og lærerne mener de har nytte av
   notatene.
  • Vedtak om skyss tar skolen vare på bare det året vedtaket gjelder. Andre dokumenter om en elev, f.eks vedtak
   om spesialundervisning, individuelle opplæringsplaner mm tas vare på så lenge skolen har bruk for dokumentene.
   Deretter blir de makulert.
  • Når en elev slutter ved skolen, tar vi vare på navn og adresse slik at vi kan ta kontakt hvis myndighetene ber oss
   om å gjøre det. Ellers vil vi bare bruke denne adressen når eleven/foresatte har gitt oss tillatelse til å sende brev.
   Eleven/foresatte kan trekke denne tillatelse tilbake.
 • Hvis du som leser dette, vil vite hvilke opplysninger skolen har lagret om deg, kan du ta kontakt med skolen, så vil vi fortelle deg det. Det er jo dine opplysninger det handler om!
Nyhetsvarsel på mail fra oasenskole.no

For å motta nyhetsvarsel fra Oasen-skolenes nettsider må du registrere en e-postadresse. Opplysningene som blir registrert hos oss, blir kun brukt til e-postvarsling. Adressen deles ikke med andre, og vi sletter e-postadressen når du sier opp abonnementet.

Oasen-skolene
Oppdatert - nov 2011


Nyhetsvarsel på e-post mail fra oasenskole.no

For å motta nyhetsvarsel fra Oasen-skolenes nettsider må du registrere en e-postadresse. Opplysningene som blir registrert hos oss, blir kun brukt til e-postvarsling. Adressen deles ikke med andre, og vi sletter e-postadressen når du sier opp abonnementet.