Oasen skole sin historie


Oasen skole Vennesla - oppstart høsten 2020

Rektor Simon Ånonsen tok imot 30 elever på 1. - 7. trinn da Oasen skole Vennesla startet opp i modulbygg utenfor Menighetshuset på Moseidmoen.


Oppstart nybygg Oasen skole Birkelid - februar 2018

På Birkelid har skolen vokst ut av sine nåværende lokaler og byggingen av nytt skolebygg er i gang!


Oasen skole Vågsbygd - etableres august 2017

Torsdag 17. august kl. 08.30 var det endelig tid for skolestart ved Oasen skole Vågsbygd. Mange har jobber mye på mange plan for at alt skal være klart til skolestart. Men nå er vi i gang! Med 14 elever fra 1.-8. trinn og en flott lærerstab er Oasen skole Vågsbygd blitt en realitet.


Oasen skole Mandal - etableres august 2015

Tirsdag 18. august kl. 10.00 var det høytidelig åpningsseremoni av Oasen skole Mandal med besøk av bl.a. ordfører Tore Askildsen!


Oasen skole Strømme - etableres august 2015

Det var skolestart tirsdag 18. august kl. 8.30 med høytidelig åpningsseremoni av stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan og varaordfører Jørgen Kristiansen!


Nyetableringer - 2015

Drømmen om å etablere flere skole har vært brennende i alle år! Endelig, i 2015 ble denne drømmen en virkelighet!

Da ble både Oasen skole Mandal og Oasen skole Strømme en realitet! Og vissheten om at alle elever bør ha et reelt alternativ tilgjengelig styrkes, sammen med planer om enda flere nyetableringer i årene som kommer!


10-års jubileum - 2012

Den 1. februar 2012 var det nøyaktig 10 år siden skolen hadde offisiell åpning! Rektor markert dette ved å dele ut twist til alle på skolen!

Det ble også arrangert en skikkelig jubileumsfest på forsommeren! 


5-års jubileum - 2007

Oppstarten skjedde i januar 2002 etter at godkjenningen fra det som het UFD (Utdannings- og Forskningsdepartementet) kom to måneder tidligere. 

Jubileumsfesten ble holdt den 6. mars med storfint besøk.


Nye lokaler på Birkelid fra august 2003

Etter 1 1/2 år på Mjåvann, flyttet skolen til Birkelid august 2003. Dette er et naturskjønt område som tilhører Songdalen kommune, og her har det vært bedre muligheter for vekst.


Trivsel og elevvekst

Både elever og ansatte trivdes ved skolen helt fra starten av. Dette resulterte i årlig vekst, og behov for større lokaler enn hva som var tilgjengelig på Mjåvann


De første årene

Skolen etablerte seg i begynnelsen på Mjåvann industriområde.

Det var en nedlagt sukkertøyfabrikk som tjente som lokaler. 33 elever var med fra starten av. Til tross for at nærmeste nabo var en industrivirksomhet, var uteområdet trivelig der elevene fikk boltre seg i skog og trær.


Åpning av Oasen skole - 1. februar 2002

Vi ventet fint besøk, den 1. februar 2002, da Oasen skole offisielt ble åpnet. Her står rektor Oddvin Larsen sammen med Inge Lønning, visepresident på Stortinget.


På Stortinget - 24. oktober 2000

Nå avdøde stortingsrepresentant, Jon Lilletun, tok godt imot kommende Oasen-elever da de besøkte Stortinget 24. oktober 2000.