Støtt Oasen-skolene

Økonomisk

Det er krevende å drive kristne privatskoler. Skolene får 85% driftsstøtte i forhold til hva offentlige skoler får for samme antall elever, og vi får ikke tilskudd til skolebygg slik offentlige skoler gjør. Særlig i oppstartsfasen hvor skolen skal etableres i nærområdet, mens vi ennå har få elever per ansatt, har vi store kostnader.

Oasen-skolene er takknemlige for all støtte du har mulighet til å bidra med. Enten det er økonomisk støtte i form av et enkeltbidrag, et fast månedsbeløp, eller om du kan bidra med din tid og arbeidskraft i form av en dugnad.

Tusen takk for at du ønsker å bidra med dine ressurser for at vi skal kunne drive gode kristne privatskoler.

For økonomisk støtte kan du bruke bankkonto: 3000.32.79142.

Merk ditt bidrag med hvilken skole du ønsker å støtte, eller bare skolevirksomhet generelt.

Vi er takknemlige for all støtte!

Image