Ønsker du å jobbe på en kristen grunnskole?

Søk herElektronisk søknadsskjema

Vi søker ansatte fra høsten 2023 til alle våre Oasen-skoler

Har du lyst til å jobbe i et kristent fellesskap? Er du god på relasjoner og formidling? Vi søker lærere og miljøarbeidere (fagarbeider/assistenter)  til  alle våre grunnskoler skoler fra høsten 2023.

Oasen-skolene er godkjent etter friskoleloven og jobber iht offentlig godkjente læreplaner. I KRLE har vi en egen (og offentlig godkjent) læreplan som gir utvidet fokus på kristen tro.

Lærere (pedagoger)

Her har vi bl.a behov for (ikke avgrenset til): Lærere i 100% stilling, både vikariater og faste stillinger 

 • Kontaktlærere og timelærere. Fortrinnsvis undervisningskompetanse i minimum ett basisfag, men også behov i  naturfag, kunst og håndverk og spansk
 • Lærere med spesialpedagogisk kompetanse

Som lærer/pedagog er du:

 • Kvalifisert for arbeid i norsk grunnskole
 • God på formidling og relasjonsbygging
 • Kreativ og engasjert
 • Trygg i undervisning og pedagogikk
 • Fokusert på den faglige og sosiale utviklingen hos elevene

Miljøarbeidere (fagarbeider/assistent)

 • Du har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider (ufaglærte kan også søke)
 • Du har erfaring med barn og unge
 • Du er fleksibel og løsningsorientert
 • Du er en trygg og tålmodig voksen i møte med barn og unges forskjellige behov

Vi kan tilby:

 • Lønn etter offentlig regulativ
 • Et svært godt arbeidsmiljø
 • En meningsfull arbeidshverdag
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Alle våre ansatte må kunne identifisere seg med skolenes kristne tros- og verdigrunnlag.

Har du spørsmål? Ta kontakt med aktuell skole HER.

Søknadsfrist 19. februar 2023.

Om arbeidsgiveren
Oasen-skolene består av:

 • Oasen skole Birkelid (Kristiansand vest)
 • Oasen skole Vågsbygd (Kristiansand sør)
 • Oasen skole Strømme (Kristiansand øst)
 • Oasen skole Mandal
 • Oasen skole Vennesla
 • Oasen skole Grenland (Skien)

Alle skolene er eid av Oasen skole holding AS.

Søk herElektronisk søknadsskjema