Ønsker du å jobbe på en kristen grunnskole?

Søk herElektronisk søknadsskjema
Vi søker ansatte fra høsten 2024

Har du lyst til å jobbe i et kristent fellesskap? Er du god på relasjoner og formidling? Vi søker etter lærere og miljøarbeidere (fagarbeider/assistenter) ved våre skoler fra høsten 2024.
Oasen-skolene er godkjent etter Privatskoleloven og jobber iht. offentlig godkjente læreplaner. I KRLE har vi en egen (og offentlig godkjent) læreplan som gir utvidet fokus på kristen tro.

Lærere (pedagoger)
 • Lærere i 100% stilling, både vikariater og faste stillinger 
 • Kontaktlærere og timelærere på barnetrinn og ungdomstrinn. Fortrinnsvis undervisningskompetanse i minimum ett basisfag, men også behov i spansk, naturfag, kroppsøving samt kunst og håndverk
 • Lærere med spesialpedagogisk kompetanse

Lærere (pedagoger)

 • Kvalifisert for arbeid i norsk grunnskole
 • God på formidling og relasjonsbygging
 • Kreativ og engasjert
 • Trygg i undervisning og pedagogikk
 • Fokusert på den faglige og sosiale utviklingen hos elevene

Miljøarbeidere (fagarbeider/assistent)

 • Du har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider (ufaglærte kan også søke)
 • Du har erfaring med barn og unge
 • Du er fleksibel og løsningsorientert
 • Du er en trygg og tålmodig voksen i møte med barn og unges forskjellige behov

Alle våre ansatte må kunne identifisere seg med skolenes kristne tros- og verdigrunnlag. Ved Oasen skole Grenland er for tiden ingen ledige stillinger.

 

Om arbeidsgiveren
Oasen-skolene består av:

 • Oasen skole Birkelid (Kristiansand vest)
 • Oasen skole Vågsbygd (Kristiansand sør)
 • Oasen skole Strømme (Kristiansand øst)
 • Oasen skole Mandal
 • Oasen skole Vennesla
 • Oasen skole Grenland (Skien)
 • Oasen videregående skole Vennesla

Alle skolene er eid av Oasen skole Holding AS.

Søk herElektronisk søknadsskjema