SFO-leder Oasen skole Birkelid

Ønsker du å jobbe på en kristen grunnskole?

Søk herElektronisk søknadsskjema

Har du lyst til å jobbe i et kristent fellesskap? Er du god på relasjoner og formidling?  
Vi har ledig en 60% fast stilling som SFO-leder ved Oasen skole Birkelid. Stillingen er fordelt på femdagersuke. Stillingen inkluderer administrasjon og tilstedeværelse i SFO-tiden. 
Kombinasjonen med assistent/miljøarbeiderstilling i skolen kan være mulig.

Om stillingen:

 • Daglig drift og pedagogisk ledelse av SFO
 • Bidra til å skape et trygt og godt lærings- og lekemiljø for enkeltbarn og barnegruppen som helhet
 • Følge opp det daglige og langsiktige hjem - SFO-samarbeidet
 • Samarbeid med SFO-ansatte, lærere, ledere og andre instanser
 • Innkjøp og økonomiansvar

Er du den vi søker? 

 • Du har erfaring fra arbeid med barn i SFO, skole og/eller barnehage, ledererfaring er ønskelig
 • Du har kjennskap til rammeplan og avtaleverk
 • Du har kunnskap og erfaring om relasjonsbygging
 • Du er fleksibel og løsningsorientert
 • Du er en trygg og tålmodig voksen i møte med barns forskjellige behov

Vi kan tilby:

 • Fast stilling i 60%
 • Lønn etter offentlig regulativ
 • Et svært godt arbeidsmiljø
 • En meningsfull arbeidshverdag
 • Pensjonsordning i statens pensjonskasse
 • Rapportering: Stillingen rapporterer til rektor eller den som rektor delegerer dette ansvaret til. Nærmere rollebeskrivelse gis ved intervjuer.

Oasen-skolene er godkjent etter friskoleloven og jobber iht offentlig godkjente læreplaner. I KRLE har vi en egen (og offentlig godkjent) læreplan som gir utvidet fokus på kristen tro.
Alle våre ansatte må kunne identifisere seg med skolenes kristne tros- og verdigrunnlag.

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med fungerende rektor Monika Henriksen på telefon 932 68 076.

Søknadsfrist snarest og senest 6. mai.

Om arbeidsgiveren
Oasen-skolene består av Oasen skole Birkelid (Kristiansand Øst), Oasen skole Mandal, Oasen skole Vågsbygd (Kristiansand Sør), Oasen skole Strømme (Kristiansand Øst), Oasen skole Vennesla og Oasen skole Grenland (Skien). Alle skolene er eid av Oasen skole holding AS.

Søk herElektronisk søknadsskjema