Gaven – en sterk og viktig forestilling med og for våre elever

Oasen-skolene og Oasen kulturscene samarbeidet om å sette opp juleforestillingen “Gaven” i KRS LIVE i desember. Forestillingen ble vist for rundt 2500 publikummere, inkludert en skoleforestilling for elevene ved Oasen-skolene på Sørlandet.

Produsent var Tonje Hallsteinsen, som til vanlig jobber i Oasen kulturscene og er dramalærer på Oasen videregående skole. I tillegg til mange andre dyktige aktører, var nesten alle elevene ved Oasen VGS engasjert enten på scenen, i bandet eller gjennom filming og fasilitering av forestillingen. Også andre elever og ansatte ved skolene hadde sentrale roller. Til sammen var rundt 200 personer involvert i produksjonen.

“Gaven” er en historie som forandrer seg litt fra år til år, men et gjennomgående tema er hvor raskt julens egentlige budskap kan drukne i ribba, julekakene og “ståket” omkring. Jesusbarnet i krybben løftes fram som den egentlige gaven, som forandret verden.

Oasen-skolene er glade for at så mange av elevene fikk gleden av å delta i en så stor produksjon. De er også glade for at elevene fikk være med på å formidle julebudskapet på en så levende og sterk måte.