12 timer gratis SFO for 1. og 2. trinn

Skolefritidsordningen er et frivillig aktivitets– og omsorgstilbud før og etter skoletid, for elevene på 1.-4. trinn og for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn.

Skoleåret 2023/24 tilbys elevene på 1. og 2. trinn, 12 timers gratis SFO per uke.

Du søker SFO-plass i vårt elektroniske søknadsskjema. Søk allerede nå slik at vi kan planlegge en best mulig oppstart for ditt barn!

Velkommen til SFO.

.