Vanlig, men vondt (VMT)

Vanlig, men vondt (VMV) er et gruppeopplegg for ungdom som har opplevd foreldres skilsmisse. VMV har som mål å ivareta de unges behov ved samlivsbrudd.

  • Hvor vanlig er det å snakke om skilsmissen?
  • Hvor lang tid tar det før ”sorgen” går over?
  • Hvilke utfordringer kan jeg møte, både på kort og lang sikt?
  • Hvordan kan jeg leve best mulig med skilte foreldre?
  • Det er noen av problemestillingene i gruppeopplegget.  

Evalueringer viser at ungdommene opplever gruppesamlingene som verdifulle. De får bedre innsikt i egne sterke sider og muligheter, og styrket selvfølelse.

“Det har vært utrolig viktig for meg å være med i gruppa. Jeg har delt mesteparten av det jeg ville si. Jeg er mer konsentrert i timene på skolen. Før slet jeg med å følge med, men nå er det blitt lettere”

”Det viktigste for meg med å delta i gruppa var å høre andres erfaringer og skjønne at jeg ikke er alene om å føle at skilsmisse er vanskelig,” er erfaringer fra ungdom som har vært med på opplegget.

– Kontakten med deltakerne og gjennomføringen av gruppeopplegget har gitt oss mye kunnskap. Fra å være en pilotskole har vi gradvis utviklet vår egen modell, og tilbakemeldinger fra elever og andre gruppeledere som har tatt i bruk VMV, har vært til stor hjelp. Vi har erfart at behovet som ble meddelt av ungdommer i ”Livet under 18” er reelt, og vi er stolte over å ha tatt denne utfordringen på alvor, sier Nina Lindland Sletten og Toby Tørressen, som har laget opplegget og veiledningspermen.

På Oasen skole Birkelid blir det tilbud om “Vanlig men vondt for ungdomstrinnet nå i vår, med oppstart rett etter påske.

Tilbudet vil bli gitt til mellomtrinnet til høsten. 

Hilsen Helsesykepleier og sosiallærer