Ansatte – Oasen skole Strømme

Eivind Thorsen

Kontaktlærer 4. trinn

Elin Sofie Drivdal

Miljøarbeider

Elisabeth Jacobsen Lax

Kontaktlærer 6. trinn

Elise Govertsen

Miljøarbeider