Er du vår neste inspektør ved Oasen skole Mandal?

Søk herElektronisk søknadsskjema

Vi ser etter deg som er klar for nye utfordringer og som brenner for at barn og unge skal få en optimal start på livet. Du ønsker å bygge en skole med høy faglig kvalitet, du har et kristent livssyn, og du ønsker å formidle kristne verdier til mennesker rundt deg, i tråd med skolens formål og verdier.


Stillingen er på 50% og kan kombineres med undervisning som lærer. Inspektøren er en del av skolens lederteam og du vil jobbe i team med rektor og kontoransvarlig samt spes.ped.ansvarlig og SFO-leder. Du må inneha gode samarbeidsegenskaper da du må samarbeide med både foreldre, elever og andre ansatte på skolen. Du må påregne å representere skolen i ulike sammenhenger utenom skolens åpningstid. Du vil være stedfortredende rektor når rektor ikke er på skolen.


Stillingen består av (ikke avgrenset til):

  • Delaktig i skolens administrative og pedagogiske arbeid
  • Delaktig i skolens arbeid knyttet til trygt skolemiljø (§9A)
  • Delaktig i oppfølgning av ansatte, inkl. time- og arbeidsplaner
  • Ansvar for skolens vikarhåndtering
  • Søker må ha godkjent pedagogisk utdanning samt kunne identifisere seg med, og stille seg bak, skolens kristne verdigrunnlag. Det er ønskelig med ledererfaring/lederutdanning.

Oasen skole Mandal tilbyr:

  • Lønn etter avtale
  • Utfordrende stilling med gode muligheter for videreutvikling.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingen er fast og har tiltredelse 1. august 2023.

Kontaktperson for stillingen: tore.neerland@oasenskole.no

Søknadsfrist: Søndag 26. februar.

Om arbeidsgiver
Oasen skole Mandal er en frittstående og kristen privatskole. Skolen eies av Oasen skole holding AS.

Søk herElektronisk søknadsskjema