Trygt og godt skolemiljø

Alle har rett på et trygt og godt skolemiljø! Vi skal jobbe hver dag for å gi alle elevene dette.

Her kan dere lese mer om de nye reglene for dette: Informasjon til foreldre.

Oasen-skolene samarbeider med Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Vi har fra 2017 fått tilskudd fra Fylkesmannen til prosjektet "Trivsel for alle". Det innebærer bl.a. at hele personalet blir oppdatert og får gode råd i forhold til læringsmiljø og forebygging av mobbing. 

Ta raskt kontakt med skolen dersom du tenker at ditt barn ikke har det bra. Snakk også med barna om hvordan de kan bidra, slik at andre har det godt på skolen!

Hilsen rektorene ved Oasen-skolene

infomasjon om skolemiljøDet gjelder nye regler og lover om elevenes skolemiljø fra 1. august 2017. Disse sikrer nulltoleranse mot mobbing. Alle har rett på et trygt og godt skolemiljø!skolemiljø