Trygt og godt skolemiljø

Alle har rett på et trygt og godt skolemiljø

Trivsel og en opplevelse av å høre til i et fellesskap er et grunnleggende behov for alle mennesker. Det å bidra til andres trivsel og trygghet er også viktig for å utvikle seg og å oppleve mening i tilværelsen.

“Den som sprer velsignelse trives godt, den som kvikker opp andre blir oppkvikket selv.” Ordspråkene 11,25. (Fra Bibelen 1978)

Oasen-skolenes plan for et trygt og godt skolemiljø bygger på disse prinsippene. Vi ønsker å jobbe systematisk for at alle elevene ved våre skoler skal trives og ha et skolemiljø som fremmer læring, trivsel og helse. De voksne som jobber i skolen har plikt til å 

  • følge med
  • gripe inn
  • varsle
  • undersøke
  • iverksette tiltak og evaluere

Ta raskt kontakt med skolen dersom du tenker at ditt barn ikke har det bra. Snakk også med barna og ungdommene om hvordan de kan bidra, slik at andre har det godt på skolen! Dere kan lese mer om reglene for dette her: Informasjon til foreldre.

Hilsen rektorene ved Oasen-skolene

infomasjon om skolemiljøDet er nulltoleranse mot mobbing. Retten til et trygt og godt skolemiljø etter oppll. § 9 A-2 er individuell, og det er elevens egen subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt.skolemiljø