Sommerhilsen fra en avtroppende rektor!

Torhild Knutsen