Adventsstemning

På mandag ble elevene på ungdomsskolen overrasket med gløgg, pepperkaker og klementiner i storefri. Frisk desemberluft og et lett teppe av rim, skapte en god stemning sammen med fornøyde elever og lærere.

Tidligere elever nevner gjerne nettopp denne tradisjonen som noe de savner fra tiden da de gikk hos oss. Selv om det legges opp til at elevene skal overraskes, ligger det likevel en forventning om at dette skal skje rundt 1. desember.

Nå er vi godt inne i desember og vi fyller dagene med ulike advents- og juleaktiviteter som skaper trivsel og fellesskap.