Blir rektor på Oasen skole i Vennesla

Simon Ånonsen (t.v.) fra Vennesla er ansatt som rektor ved Oasen skole i Vennesla. Her er han sammen med styreleder Øyvind Haugland som slapp nyheten mandag ettermiddag. Foto: Anne Lise H. Valdez, Vennesla Tidende.

«Simon Ånonsen (28) fra Vennesla er ansatt som rektor på den nye kristne friskolen Oasen skole Vennesla som starter opp til høsten.

Se hva Vennesla Tidende skriver om saken her: https://www.venneslatidende.no/…/blir-rektor-pa-oasen-skol…/

Her er artikkelen gjengitt med tillatelse fra Vennesla Tidene:
– Jeg gleder meg til å kunne bidra med noe positivt i barn og unges liv og se at elevene kan vokse som mennesker i en setting med fokus på kristne grunnverdier. Å kunne kombinere alt dette i én jobb gjorde at jeg fikk lyst på denne jobben. Så er det også spennende å starte opp noe nytt i Vennesla og på den måten sette sitt preg helt fra starten, sier Simon Ånonsen.
28-åringen som er oppvokst i Vennesla og er utdannet lektor med tillegg, skal altså lede den nye kristne friskolen Oasen Vennesla som har oppstart i høst. Han blir kommunens yngste rektor. For tiden jobber han som lærer ved den kristne videregående skolen KVS Bygland og har en deltidsstilling i pastorteamet hos menigheten Norkirken Vennesla.

Allsidig skolebakgrunn
– Vi har god tro på at Simon kan gjøre en god jobb. Vi hadde mange gode kandidater til stillingen og etter intervjurunder var det Simon Ånonsen som sto igjen som den beste kandidaten. Han er positiv, har erfaring fra barneskole, ungdomsskole og nå jobber han ved videregående skole. Dessuten er han engasjert i en lokalmenighet i Vennesla og bor her også. Så dette synes vi er veldig bra, sier styreleder for Oasen skole Vennesla, Øyvind Haugland til VT. Han legger til at den nye rektoren også er opptatt av musikk. – Det er også gøy at han driver med musikk og det er naturlig å bruke musikkformidling i skolen vår. Han har også jobbet med musikkskole for barn og unge og har et stort hjerte for at de skal få det bra og vokse i eget liv, sier Haugland.

Debatten har tidligere i høst versert om etableringen av den kristne friskolen i Vennesla. Simon Ånonsen var blant dem som hev seg inn i debatten i lokalavisen og forsvarte skolens rett til eksistens og samtidig påpekte at den er for alle.
– Jeg hadde lenge vært opptatt av debatten og sett at ofte kommer det mange fordommer inn når debatten om kristne friskoler er i gang. Vi som jobber i friskolen ser imidlertid at det er et mangfold og et variert elevgrunnlag i friskolene. Jeg mener at det er et positivt supplement for mangfold i bygda, sier Ånonsen.

Getto for kristne?
– Mange har vært kritiske til at skolen kan bli en getto for kristne familier?
– NLA Høgskolen har forsket på dette og funnet ut at elevsammensetningen til friskolene er sammenlignbart med andre kommunale skoler, mener Ånonsen.
– Alle skoler er en refleksjon av nærmiljøet. En skole på Slettheia vil ha sitt preg og er ulik en skole på Randesund. Vi ser imidlertid at vår skole i Randesund er mer mangfoldig en nærskolen, påpeker Øyvind Haugland og ønsker at Oasen Vennesla også skal være en skole som er åpen for alle.

– Hva er det viktigste nå framover for deg som ny rektor?

– Nå blir det at skolen skal finne sin plass i bygda. Vi vil ha et godt samarbeid med de andre skolene og et godt samarbeid med skoleledelsen i kommunen, sier Ånonsen.

– Vi er ikke her for å konkurrere men mer for å komplementer og sammen med kommunen kan gi et enda bedre totalt skoletilbud til barn og unge i Vennesla, legger styrelederen til.

25 søkere til skolen
Oasen Vennesla skal holde til på et modulbygg utenfor Menighetshuset på Moseidmoen og de har fått leie menighetssalen i Menighetshuset til ukentlige storsamlinger for skolen.

1. mars begynte opptaket til skolen og de har nå fått inn 25 søkere.

– Det er bra såpass tidlig på våren og det er langt mer enn andre steder vi har startet skole. Vår erfaring tilsier at mange venter på å søke litt nærmere skolestart og etter skolestart. De trenger å se skolen komme på plass først, mener Haugland og håper skolen kan lande på et sted mellom 30 og 40 elever fra 1. til 6. eller 7. trinn, det første skoleåret.

– Vi satser på å begynne med ungdomstrinn fra høsten 2021, sier Haugland som i disse dager også er i gang med å ansette lærere til skolen. Så langt har den nye skolen på Moseidmoen flest søkere til 1. klasse.»