Bruk refleks

Høsten har kommet og med det har også høstmørket senket seg. Det er da på tide å minne om bruken av refleks.

Vi har ingen å miste – verken voksne eller barn. På dager med mørke, regn og dårlig sikt er det vanskelig å se og bli sett. Vi har derfor lyst til å minne alle om viktigheten av å være synlige i trafikken. Dette gjelder ikke bare barn og ungdom – men også oss voksne.

Vær synlig i trafikken. Fest refleks på sekk, vesker og klær. Vær også oppmerksom på at selv om man har refleks kan du være vanskelig å se av en bilist. Spesielt på dager med mye regn og våt asfalt.

Snakk også sammen om hvordan man skal krysse veier – også ved fotgjengeroverganger. Ikke løp ut i veien og tro at bilister og syklister ser deg og rekker å stoppe.

Meld fra til kommunen

Ser dere gatelys som er mørke eller annet som kan utgjøre en fare for både bilister og myke trafikanter, kan dette meldes til Lindesnes kommune via denne linken.

Trygg Trafikk

hjemmesiden til Trygg Trafikk finner dere mye nyttig informasjon og tips til hvordan ferdes i trafikken. Gå gjerne inn der sammen som familie og les hva de foreslår om f.eks refleksbruk.

Så vil vi ønske alle en riktig god og trygg høst i trafikken.